... är en familj i delordningen brednäsor, som tillhör ordningen primater. Djur i denna familj kännetecknas av en ... Atelidae är en av fem familjer i infraordningen brednäsor (Platyrrhini). Deras närmaste släktingar antas vara arter i familjen ... Johns Hopkins University Press, 2005, ISBN 0801882214 ^ [a b c d e f g] Family Atelidae på Animal Diversity Web (engelska), ... ISBN 0-801-88221-4. Wikimedia Commons har media som rör Atelidae. Bilder & media Ytterligare information på engelska (Dewp ...
familjen Atelidae kännetecknas av en gripsvans. Till denna familj hör släktet vrålapor. familjen Pitheciidae består av fyra ...
... ingår i släktet vrålapor och familjen Atelidae. Inga underarter finns listade. Denna vrålapa är bara känd från ...
... ingår i släktet vrålapor, och familjen Atelidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. Wilson & ...
Alouatta pigra ingår i släktet vrålapor och familjen Atelidae. IUCN kategoriserar arten globalt som starkt hotad. Inga ...
... ingår i släktet vrålapor och familjen Atelidae. Inga underarter finns listade. Artepitet i det vetenskapliga ...
... ingår i släktet spindelapor och familjen Atelidae. Inga underarter finns listade. Arten har liksom andra apor ...
... (Lagothrix) är ett släkte i familjen Atelidae, som tillhör ordningen primater. I släktet finns fyra arter. Det ...
... (Brachyteles) är ett släkte i familjen Atelidae som tillhör ordningen primater. I detta släkte finns två arter, ...
... (Alouatta) är ett släkte i familjen Atelidae som tillhör delordningen brednäsor. Det är det enda släktet i ...
... (Ateles) är ett släkte i familjen Atelidae som tillhör ordningen primater. Det vetenskapliga namnet är bildat av ...
I motsats till arter i familjen Atelidae är svansen fullständigt klädd med hår. Arterna i denna familj har naglar på alla ...
... (Oreonax flavicauda) är en art som tillhör familjen Atelidae av ordningen primater. Tidigare räknades den ...
... (Lagothrix lagotricha) är en art i släktet ullapor som tillhör familjen Atelidae bland primaterna. Tidigare ...
... cebusliknande brednäsor Cebidae nattapor Aotidae sakiliknande brednäsor Pitheciidae atelesliknande brednäsor Atelidae smalnäsor ...