Vissa menar att Protagoras var först med att ta ut avgifter för att hålla föreläsningar.[2] Detta förfarande stred mot ... Protagoras ryktbarhet var sådan att han liksom andra kända sofister kunde ta ut enorma arvoden för att lära ut sina retoriska ...
SJF:s dåvarande ordförande uttalar att frilansar som själva betalar sina sociala avgifter "bett förbundet dra åt helvete". Och ... Försäkringsdomstolen slår fast att frilansar ska betraktas som arbetstagare och deras arvoden som inkomst av tjänst. 1978 ... 1974 ställde sig SJF bakom frilansarnas krav på att uppdragsgivarna ska betala sociala avgifter (på inkomster över 300 kr). ... och att utarbeta normer för frilansars arvoden. ...
Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från utbildningar som de genomför. ... är icke-vinstinriktad och finansierar sin verksamhet genom avgifter från de skolor man samarbetar med, samt sponsring och ...
Löner, arvoden och pension kan återvinnas. Betalning av en skuld, som har skett senare än tre månader före fristdagen och som ... Förmånsrätt har en mängd skatter och avgifter till staten som till exempel avgift på alkohol och mineralvatten. Skifteretten ...