Melatonin mäts vanligen i saliv, och ett vanligt sätt att använda det i dygnsrytmbestämningar är att bestämma den tidpunkt då ... vilket innebär att man låter försökspersonen eller försöksdjuret leva med en artificiell dygnslängd som antingen är för lång ...
Melatoninhalten är som högst nattetid hos både dag- och nattaktiva organismer.[142] Melatonin mäts vanligen i saliv, och ett ... vilket innebär att man låter försökspersonen eller försöksdjuret leva med en artificiell dygnslängd som antingen är för lång ...