Artefakter[redigera , redigera wikitext]. Artefakt, eller mätstörningar, kallas det när man får missvisande mätvärden. De ...
Enligt arkeologen Michael B. Schiffer flyttas artefakter mellan olika kontexter[1]. Det finns två typer av kontexter: systemisk ... Även icke-materiella kulturpåfund, såsom sjudagarsvecka, facility management, osv, kan betecknas som artefakter, för att skilja ... artefakter för att benämna produkter av mänsklig verksamhet som har ett bestämmande inflytande på beteende och sociala ...
Artefakter, dvs. föremål som tillverkats av människor och vars användning ska analyseras, kan analyseras med humanistiska eller ...
Artefakter utgrävda från Xiadu. Taktegelsavslut utgrävd i Xiadu. Taktegelsavslut utgrävd i Xiadu. ^ [a b c] "Site of the Second ...
Artefakter är de fysiska ting som en viss kultur skapar.. Kulturella dimensioner[redigera , redigera wikitext]. Att ... Materiella ting - artefakter - inkluderas i vissa definitioner men inte i andra. " En kultur utgörs av värden dess medlemmar ... Biologen Julian Huxley byggde vidare på detta med tre begrepp för delarna av en kultur: mentifakter, artefakter och sociofakter ... Artefakter avser det teknologiska delsystemet av olika materiella objekt tillsammans med de tekniker som krävs för att nyttja ...
På en yta av 2 500 m2[1] visas en del av museets samlingar som består av omkring 150 000 artefakter, däribland skulpturer, ...
... och avser artefakter från Yinxu.[11][11] ...
... artefakter som var förbjudna av Norsefire. Några av de artefakter som fanns i hans samling var Makarna Arnolfinis trolovning av ... Shadow Gallery fungerade både som V:s hem och hans hemliga gömma för alla de artefakter som han samlat på sig under årens gång ...
Det grundades 1834 som Städtisches Arsenal in Salzburg av Vinzenz Maria Süss, då en liten samling krigshistoriska artefakter ... Byggnaden totalförstördes tillsammans med svårflyttbara artefakter. År 1967 återöppandes museet i tillfälliga lokaler. Under ...
Andra artefakter förknippade med den brittiska monarkin *Cap of Maintenance. *White wand eller White Rod ...
Det finns i dag också ett museum på L'Anse aux Meadows med en modell av bosättningen och artefakter från vikingatiden som ... Den undersökningen fann husgrunder, verktyg och daterbara artefakter. År 1978 blev L'Anse aux Meadows uppsatt på Unescos ...
Här visas Monitors bärgade kanontorn och andra artefakter.. ...
Artefakter som belyser arkeo- och etnoastronomi. Forntida kalendrar baserade på astronomiska observationer ...
Fyndet i Steinheim medförde inte några andra artefakter. Det fanns inga artefakter från vare sig människor eller andra ...
Några återupptäckta artefakter finns på Pusjkinmuseet i Moskva. 1902 genomfördes en systematisk utgrävning av området av det ...
Liksom andra artefakter är de tillverkade av människor. En artefakt är en följd av en arbetsprocess. Exempel på sådana resultat ... I UML definieras ett antal stereotyper, eller nyckelord, för särskilda typer av artefakter. Dessa anges inom guillemet (« » ...
Artefakter från Cahokia återfinns redan i Plaqueminekulturens första stadium. Keramikframställningstekniker, ceremoniella ...
Dessa utgör artefakter utgör basen för den Bajoranska religionen. ...
Att notera är att endast artefakter upptäckte på ön visas. På museet finns bland annat föremål från Svenska Cypernexpeditionen ...
Stenåldersmuseet i Rossön har en samling med flera hundra artefakter. Föremålen är insamlade av paret Eian och Rudolf Hansson ...
Samus måste nu hitta dessa artefakter före de andra prisjägarna. Samus. Kan ändra form till Morph Ball. Kanden. Kan ändra form ...
Artefakter ända från Persien och Kina har hittats i området. Den 4 juli 1988 sattes Qalhat upp på Omans tentativa ...
wizards) för att skapa nya artefakter såsom klasser och testklasser. Hämta och uppdatera källkod via inbyggd klient för CVS. ...
... (ljudterm) - ett ljud inom ljudtekniken som innehåller artefakter. *Lo-fi (musikgenre) - en musikgenre som använder lo-fi ...
Artefakter bland annat fån deras liv finns fortfarande Lily Dales museum. ^ [a b c] In Lily Dale, Mediums and Now Commerce Are ...
Kulturnamnen kan indelas tre kategorier: ägonamn, bebyggelsenamn och namn på artefakter.[3] Naturnamn är vattendrag, sjöar, ...
Vid arkeologiska utgrävningar har man funnit viktiga samlingar av eneolotiska artefakter. Arkeologer har också upptäckt objekt ...
Kulturnamnen kan indelas tre kategorier: ägonamn, bebyggelsenamn och namn på artefakter.[6] ...
Arkeologiska artefakter, delvis i fragment, tyder på Salernum som en blomstrande stad. Under kejsar Diocletianus regering under ...
Fynd av eventuellt äldre artefakter än så har inte fått allmän acceptans.[1] ...