Alla arsenater är mycket giftiga. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, ... Arsenater är salter av arseniksyra. Arsenatjonen består av en arsenikatom omgiven av fyra syreatomer. Den har laddningen -3 och ... brukar skrivas AsO43-. Arsenater liknar i många avseenden fosfater och kan också uppträda i formerna HAsO42- och H2AsO4-. På ...
... ns salter kallas arsenater. Ren arseniksyra har aldrig påvistats, men hemihydratet H3AsO4 · ½H2O formar stabila, ...
... används i både fast form och som lösning i tillverkandet av arsenater, herbicider, metallim, insektsmedel, ...
Fosfatgruppen inkluderar arsenater, vanadater och antimonater och innehåller ungefär 1050 mineral. De rena grundämnena ...