... kan syfta på: ARM - landskod (ISO 3166-1) för Armenien ARM - IATA:s kod för en flygplats i Armidale, New South Wales, ... ett brittiskt elektronikföretag ARM (processorarkitektur) - en 32- och 64-bitars RISC-arkitektur utvecklad av ARM Holdings Arm ... Australien, se Armidale Airport ARM - nationalitetsmärken för motorfordon från Armenien ARM Holdings - ...
... är en udde i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Australien gör anspråk på området. Terrängen inåt land är platt ... Havet är nära Weddell Arm åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Tierney Hill, 82 meter över havet, 1,4 kilometer väster ... a b] Weddell Arm at GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2008-01-20; databasdump nerladdad 2015-11-07 ^ "Viewfinder Panoramas ... Närmaste befolkade plats är Davis Station, 7,5 kilometer sydväst om Weddell Arm. ^ Framräknat ur variansen i alla höjduppgifter ...
I omgivningarna runt Bull Arm växer huvudsakligen gles och ofta lågvuxen subarktisk skog. Trakten runt Bull Arm är nära nog ... Bull Arm är en vik i Kanada. Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet, 1 700 km öster om ... En något fri tolkning av källan som anger Woody Savannas ^ Bull Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2006-01-18; ...
I omgivningarna runt Arm River växer i huvudsak städsegrön lövskog. Runt Arm River är det mycket glesbefolkat, med 2 invånare ... Arm River är ett vattendrag i Australien. Det ligger i delstaten Tasmanien, i den sydöstra delen av landet, omkring 160 ... Arm River hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2014-03-12; databasdump nerladdad 2015-12-01 ^ "NASA Earth Observations: ...
I omgivningarna runt Robert's Arm växer i huvudsak barrskog. Trakten runt Robert's Arm är nära nog obefolkad, med mindre än två ... Robert's Arm är en vik i Kanada. Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet, 1 600 km öster ... Robert's Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2006-01-18; databasdump nerladdad 2015-12-29 ^ "NASA Earth Observations ...
Terrängen runt Northern Arm är platt. Havet är nära Northern Arm österut. Den högsta punkten i närheten är 131 meter över havet ... 1,8 km nordväst om Northern Arm. Runt Northern Arm är det ganska tätbefolkat, med 108 invånare per kvadratkilometer.. Närmaste ... Northern Arm är en ort i Kanada. Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet, 1 600 km öster ... Northern Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2008-04-11; databasdump nerladdad 2015-12-29 ^ (uppgift tagen från ...
... är en vik i Kanada. Den ligger i provinsen British Columbia, i den sydvästra delen av landet, 3 700 km väster om ... Trakten runt Phillips Arm är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Inlandsklimat råder i trakten ... Phillips Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2013-09-19; databasdump nerladdad 2015-12-29 ^ "NASA Earth Observations ...
Terrängen runt Jackson's Arm är huvudsakligen kuperad, men österut är den platt. Havet är nära Jackson's Arm åt sydost. Den ... Jackson's Arm är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Jackson's Arm växer i huvudsak blandskog. Trakten ingår ... Jackson's Arm är en ort i Kanada. Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet, 1 500 km öster ... a b] Jackson's Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2008-04-11; databasdump nerladdad 2015-12-29 ^ (uppgift tagen från ...
... är en vik i Kanada. Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet, 1 600 km öster om ... Long Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2006-01-18; databasdump nerladdad 2015-12-29 ^ Peel, M C; Finlayson, B L; ...
I omgivningarna runt North Arm växer i huvudsak blandskog. Trakten runt North Arm är nära nog obefolkad, med mindre än två ... North Arm är en vik i Kanada. Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet, 1 400 km öster om ... North Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2006-01-18; databasdump nerladdad 2015-12-29 ^ "NASA Earth Observations: ...
I omgivningarna runt Hastings Arm växer i huvudsak barrskog. Trakten runt Hastings Arm är nära nog obefolkad, med mindre än två ... Hastings Arm är en vik i Kanada. Den ligger i provinsen British Columbia, i den sydvästra delen av landet, 3 900 km väster om ... Hastings Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2013-10-19; databasdump nerladdad 2015-12-29 ^ "NASA Earth Observations ...
... är en ort i Australien. Den ligger i kommunen Clarence och delstaten Tasmanien, i den sydöstra delen av landet, ... a b c] South Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2014-10-01; databasdump nerladdad 2015-12-01 ^ "NASA Earth ... Närmaste större samhälle är Hobart, omkring 18 kilometer nordväst om South Arm. Genomsnittlig årsnederbörd är 920 millimeter. ...
... är en vik i Kanada. Den ligger i provinsen British Columbia, i den sydvästra delen av landet, 3 700 km väster om ... Trakten runt Frederick Arm är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Klimatet i området är ... Frederick Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2013-09-19; databasdump nerladdad 2015-12-29 ^ "NASA Earth Observations ...
... född Mark McLaughlin 21 februari 1962 i Seattle, är sångare i grungebandet Mudhoney. Han sägs ha myntat termen " ... Mudhoney's webbplats Intervju med Mark Arm Interview på theskinny.co.uk (Februari 2006) Lång intervju från 2008 i Washington ...
I omgivningarna runt Indian Arm växer i huvudsak barrskog. Runt Indian Arm är det mycket glesbefolkat, med 3 invånare per ... Indian Arm är en vik i Kanada. Den ligger i provinsen British Columbia, i den södra delen av landet, 3 500 km väster om ... Indian Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2006-01-18; databasdump nerladdad 2015-12-29 ^ "NASA Earth Observations: ... Wikimedia Commons har media som rör Indian Arm. Bilder & media (Robotskapade Kanadaartiklar, Robotskapade artiklar 2016-01, ...
... ligger 32 meter över havet och antalet invånare är 451. Terrängen runt Chapel Arm är platt. Havet är nära Chapel Arm ... Den högsta punkten i närheten är Normans Cove Tolt, 122 meter över havet, 1,0 km nordväst om Chapel Arm. Runt Chapel Arm är det ... 7 km nordost om Chapel Arm. I omgivningarna runt Chapel Arm växer i huvudsak blandskog. Inlandsklimat råder i trakten. ... Chapel Arm är en ort i Kanada. Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet, 1 700 km öster om ...
... är ett brittiskt elektronikföretag, som utvecklar mikroprocessorer av RISC-typ. ARM ägs av det japanska telefoni- ... 25 miljarder euro på grund av avtalet som tecknats mellan NVIDIA och Arm-ägaren SoftBank. ARM-arkitektur Denna artikel är ... ARM har därefter gått med förlust. I juli 2020 kom rapporter om att Softbank undersökte möjligheterna att hitta nya ägare till ... ARM utvecklar en 32- och 64-bitars RISC-arkitektur. Den gick tidigare under namnet Advanced RISC Machine och innan dess Acorn ...
Terrängen runt Norris Arm är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är 166 meter över havet, 1,7 km sydost om Norris Arm. ... 4 km nordväst om Norris Arm. I omgivningarna runt Norris Arm växer i huvudsak blandskog. Inlandsklimat råder i trakten. ... Norris Arm är en ort i Kanada. Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet, 1 600 km öster om ... Trakten runt Norris Arm är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är ...
I omgivningarna runt Humber Arm växer i huvudsak blandskog. Runt Humber Arm är det ganska tätbefolkat, med 58 invånare per ... Humber Arm är en vik i Kanada. Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet, 1 400 km öster om ... Humber Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2006-01-18; databasdump nerladdad 2015-12-29 ^ "NASA Earth Observations: ...
... är en udde i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Australien gör anspråk på området. Terrängen inåt land är kuperad ... a b] East Arm at GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2008-01-20; databasdump nerladdad 2015-11-07 ^ "Viewfinder Panoramas ... Havet är nära East Arm åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är Mount Henderson, 970 meter över havet, 13,8 kilometer ... sydost om East Arm. Trakten är glest befolkad. Närmaste befolkade plats är Mawson Station, 0,29 kilometer söder om East Arm. ^ ...
Trakten runt Alice Arm består i huvudsak av gräsmarker. Trakten runt Alice Arm är nära nog obefolkad, med mindre än två ... Alice Arm är en vik i Kanada. Den ligger i provinsen British Columbia, i den sydvästra delen av landet, 3 900 km väster om ... Alice Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2013-10-19; databasdump nerladdad 2015-12-29 ^ "NASA Earth Observations: ...
... är ett vattendrag i Australien. Det ligger i delstaten New South Wales, i den sydöstra delen av landet, omkring 390 ... Taylors Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2012-01-18; databasdump nerladdad 2015-12-01 ^ "NASA Earth Observations: ...
I omgivningarna runt Middle Arm växer huvudsakligen gles och ofta lågvuxen subarktisk skog. Trakten runt Middle Arm är nära nog ... Middle Arm är en vik i Kanada. Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet, 1 400 km öster om ... En något fri tolkning av källan som anger Woody Savannas ^ Middle Arm hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2006-01-18; ...
ARM är en 32- och 64-bitars RISC-arkitektur utvecklad av ARM Holdings. Den gick tidigare under namnet Advanced RISC Machine och ... År 2009 stod ARM för ungefär 90 % av marknaden för alla inbäddade 32-bitars RISC-processorer. ARM-processorer används flitigt i ... ARM-processorer utvecklas av ARM och av licenstagarna. Bland dessa kan nämnas familjerna ARM7, ARM9, ARM11 och Cortex. ... ARM-arkitekturen är licensierbar och följande företag tillhör de som använder eller har använt den under licens: Alcatel, Apple ...
... är en stad i den kanadensiska provinsen British Columbias sydcentrala del. När Salmon Arm grundades är fortfarande ... år senare blev Salmon Arm stad (city). Staden breder sig ut över 155,28 kvadratkilometer (km2) stor yta och hade en folkmängd ...
... är en halvö i Australien. Den ligger i kommunen Clarence och delstaten Tasmanien, i den sydöstra delen av ... South Arm Peninsula hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2015-05-01; databasdump nerladdad 2015-12-01 ^ "NASA Earth ...
... ligger 111 meter över havet. Den ligger vid sjön Kennedy Lake. Terrängen runt Clayoquot Arm Park är bergig ... Den högsta punkten i närheten är 1 250 meter över havet, 1,4 km norr om Clayoquot Arm Park. Trakten runt Clayoquot Arm Park är ... Clayoquot Arm Park är en park i Kanada. Den ligger i provinsen British Columbia, i den sydvästra delen av landet, 3 700 km ... a b] Clayoquot Arm Park hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2006-01-18; databasdump nerladdad 2015-12-29 ^ [a b c] " ...
Terrängen runt Humber Arm South är kuperad. Havet är nära Humber Arm South åt nordost. Den högsta punkten i närheten är 571 ... Närmaste större samhälle är Corner Brook, 16,1 km sydost om Humber Arm South. I omgivningarna runt Humber Arm South växer i ... Humber Arm South är en ort i Kanada. Den ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet, 1 400 km ... a b] Humber Arm South hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2008-04-11; databasdump nerladdad 2015-12-29 ^ (uppgift tagen ...
... på Internet Movie Database (engelska) Undan lagens arm på Svensk Filmdatabas Undan lagens arm på Rotten ... Undan lagens arm (engelska: Nomads of the North) är en amerikansk drama-stumfilm från 1920. Filmen är regisserad av David ... Tomatoes (engelska) Undan lagens arm på Internet Archive (Filmer 1920, Engelskspråkiga filmer, Amerikanska dramafilmer, ...