Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Konstruktionen i sig är märklig med de enorma stenblock som konstruktionen består av ...
Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. De arkitekturelement som återfinns i Turkiet är också minnesmärken över den blandning ... Sedan 1700-talet har turkisk arkitektur i stigande grad influerats av västerländska stilar, och detta kan ses särskilt i ... Blå moskén är ett av de mest kända verken i osmansk arkitektur. ... teatrar och arkitektur. På grund av olika historiska faktorer som spelar en viktig roll i att definiera den nutida turkiska ...
Fördjupning: Arkitektur i Finland. Den finländska arkitekturen är främst baserad på läget och platsers naturliga egenskaper. De ... Det första internationella genombrottet för finländsk arkitektur skedde under världsutställningen i Paris år 1900. Då var ...
... har en varierande arkitektur. I gamla Batumi finns äldre arkitektur där de flesta byggnaderna härrör från 1800-talet. ...
Den hettitiska megaronen innehåller också stildrag som lätt associeras till trojansk och grekisk arkitektur. Arkitekturen var ...
I romansk arkitektur blev kapitälet enkelt, ofta tärnings- eller halvtärningsformat (tärningskapitäl), eller ett mer dekorerat ... Inom egyptisk arkitektur används kalk- och knoppkapitäl med växtmotiv samt med gudamasker som Hathorkapitäl eller Horuskapitäl ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapitäl_(arkitektur)&oldid=41116586" ...
Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Huset är uppfört i korsvirke i två våningar med källarvåning. Korsvirket utgörs av ...
... isk arkitektur · Islamisk astronomi · Islamisk filosofi · Islamisk kalligrafi · Islamisk konst · Islamisk vetenskap ... Däremot har arkitektur, dekorationer och kalligrafi blivit vitala uttryck för konsten. Moskéer och minareter har oftast en ...
Se även: lisen, pilaster och kolonn (arkitektur). Litteratur[redigera , redigera wikitext]. I första hand är det Dante ... Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Under renässansen hade man den antika arkitekturen som förebild och man utgick från ... Inom arkitektur drar man gärna tillbaka den bakre gränsen till att omfatta i princip hela gotiken och inom musik vill man gärna ... Efter att ha studerat Andrea Mantegnas måleri och Leon Battista Albertis arkitektur i Mantua ritade han en serie kyrkor där han ...
Eriksson, Eva (1990). Den moderna stadens födelse: svensk arkitektur 1890-1920. Stockholm: Ordfront. Libris 7634261. ISBN 91- ... Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Byggnadskomplexet konstruerades i nyklassisistisk stil, med en centrerad fasad- ...
Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Torgets gränser utgörs i öster av Drottninggatan och i väster av Kungsgatan, medan ... Ranby, Henrik: Helsingborgs historia, del VII:3: Stadsbild, stadsplanering och arkitektur - Helsingborgs bebyggelseutveckling ...
"Murbyen" med hyresfastigheter: arkitektur, parker[redigera , redigera wikitext]. Bostäderna var först och främst ... är inte markerad vare sig genom arkitektur eller ekonomi. Närmare centrum går gränsen längs Akerryggen öst om Vår Frelsers ...
Arkitektur. Base Class Library · Common Language Runtime · Code Access Security · Assembly · Metadata · COM Interop ...
Svedberg, Olle: Arkitekternas århundrade - Europas arkitektur 1800-talet, Arkitektur förlag AB (2001) Värnamo: Fälth & Hässler ... Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Utveckling[redigera , redigera wikitext]. Finlands nationalmuseum. Gesellius-Lindgren ... Inom arkitektur och konst var de klassicistiska idealen så starka, att det var först framåt mitten av 1800-talet som de började ... Det nationalromantiska Sverige hämtade sina förebilder i äldre svensk arkitektur, till exempel allmogestil, vasatidens slott ...
Istället präglas staden av modern arkitektur, särskilt i de centrala och västra delarna av Hongkongsöns nordsida. Skyskraporna ...
Attika eller attikavåning är i klassisk arkitektur partiet ovanför det huvudsakliga entablementet, antingen som på en ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Attika_(arkitektur)&oldid=30309931" ...
Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. De traditionella husen är delade i två grupper, sovhus (Uma Tidor) och heliga hus ( ...
Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Designat för X Window System, använder Gedit 2.x GTK+2 och GNOME 2.x programbibliotek ...
Arkitektur och stadsbild[redigera , redigera wikitext]. Vukovar skadades svårt under det kroatiska självständighetskriget. Även ...
Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Mirante do Vale är Brasiliens näst högsta skyskrapa. ...
Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Till skillnad från många fönstersystem är X planerat att endast erbjuda infrastruktur ...
Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Islamisk arkitektur. Den islamiska konsten sägs börja med den första ... Islamisk arkitektur · Islamisk astronomi · Islamisk filosofi · Islamisk kalligrafi · Islamisk konst · Islamisk vetenskap ...
Prisad arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Resecentret byggdes av NCC (juni 2001 - april 2003)[1] samt invigdes 11 april ...
Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Republikens plats består av två olika partier. Stenbeläggningen i mitten av platsens ...
Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Grund_(arkitektur)&oldid=43281764" ...
7.1 Arkitektur, stadsbild och byggnadsverk (urval) *7.1.1 Allmänna byggnader och landmärken ...
Stadsbild och arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Korčula ligger på en halvö och är omgärdad av en ringmur från 1200- ...
Byggnad och arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Södersjukhusets byggnad uppfördes 1937-1944 av byggbolaget Toll Byggnads ...
Huset utgör ett totalt stilbrott mot vad arkitekten Hundertwasser såg som modern förfrämligande arkitektur och innehåller många ... Ett annat exempel på ovanlig arkitektur är Wotrubakirche ritat av konstnären Fritz Wotruba. ...
Arkitektur[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Arkitektur i Tyskland. Schwerins slott, Mecklenburg (1358-1857). ...