Historik och arkeologi[redigera , redigera wikitext]. Stadens hebreiska namn, Sidon, betyder sannolikt "fiskstaden", eller är ...
Arkeologi i Ytterby. Referenser[redigera , redigera wikitext]. *^ Statistiska tätorter 2018 - befolkning, landareal, ... Arkeologi[redigera , redigera wikitext]. Mellan 2005 och 2011 bedrev Göteborgs universitet utgrävningar i Ytterby vid en ... "Arkeologi i Ytterby". Arkeologiiytterby.blogg.se. http://arkeologiiytterby.blogg.se/. Läst 20 juli 2013.. ...
Arkeologi[redigera , redigera wikitext]. Mycket av det som berättas om den miljö Jesus levde i, har kunnat bekräftas av ... Däremot kan man behandla trovärdigheten i texterna med hjälp av paleografi, textkritik, arkeologi och isagogik. ...
Arkeologi[redigera , redigera wikitext]. Tell Hariri, det forna Mari, är en välbevarad fyndplats tack vare att staden övergavs ...
Arkeologi[redigera , redigera wikitext]. Kolsläde på en utställning om Kolmården 2007. Kol var en av de viktigaste ...
Arkeologi[redigera , redigera wikitext]. Inom arkeologin används begreppet in situ för att beteckna att ett arkeologiskt fynd ...
Arkeologi[redigera , redigera wikitext]. Paros har vunnit arkeologisk ryktbarhet genom den år 1627 upptäckta marmorkrönikan ( ...
Arkeologi[redigera , redigera wikitext]. Från urminnes tider, har folk lockats till klyftan där floden Reka försvinner in i ...
Arkeologi[redigera , redigera wikitext]. Chan Chan, den stora adobe-staden från Chimu-tiden. ...
Genetik och arkeologi[redigera , redigera wikitext]. Den svenska genetikstudien från 2007 kan jämföras med nya arkeologiska rön ...
ISBN 978-0-8118-4767-4. Google books copy ^ "White Horses och genetik". Arkeologi. about.com. http://archaeology.about.com/b/ ...
Skjølsvold var også aktiv innen norsk arkeologi og gjorde undersøkelser i Rogaland og i fjellstrøka i Sør-Norge. ... Skjølsvold tok magistergraden i nordisk arkeologi i 1954 og doktorgraden i 1979.[1] ... Han blei regna som Norges fremste (og blant verdens fremste) kjenner av stillehavsøyenes arkeologi. ...
Arkeologi Antikvarie ^ Skyllberg, Eva. "Arkeologi". raa.se. https://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/ ... Förhållandena för hur arkeologi bedrivs i olika länder varierar i hög grad och arbetsförhållandena varierar därför även för ... En arkeolog är en person som arbetar med arkeologi, det vill säga en som studerar förflutna samhällen genom deras materiella ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Arkeologi. Uppsala vt 1978.100 sidor. Olausson M. 1995, Det inneslutna rummet - om kultiska hägnader, fornborgar och befästa ... Arkeologi i Västsverige 5. Göteborgs arkeologiska museum. Göteborg: sid. 10-18 Lindman G. 1989, Fornborgar som tecken på ... Arkeologi i Västsverige 5. Göteborgs arkeologiska museum. Göteborg: sid. 20-26 Lorin O. 1978.Fornborgar och bevakningssystem i ...
Arkeologi) · K. (Historia) · L. (Biografi med genealogi) · M. (Etnografi, socialantropologi och etnologi) · N. (Geografi och ...
Andra världskriget • Arkeologi • Heraldik • Kulturarv • Nazism • Medeltiden • Ländernas historia • Runstenar • Svensk heraldik ...
... , eller på tyska: Nordwestblock (engelska: North-West Block), är en arkeologisk benämning på en för- eller pre-germansk kultur och befolkning som teoretiskt och hypotetiskt ska ha funnits i nordvästra Europa, vid nordsjökusten, vid nuvarande Nederländerna. Vissa forskare menar att germanska språk har lingvistiska substrat från denna kultur. Det är omstritt huruvida kulturen var keltisk eller inte, kanske överhuvudtaget inte indoeuropeisk.. Termen myntades 1962 av historikern Rolf Hachmann, arkeologen Georg Kossack, och lingvisten Hans Kuhn.[1]. ...
Automatisk fredede kulturminner studeres hovedsakelig innenfor fagfeltet arkeologi. Gjenstander som skriver seg fra ...
Burenhult, Göran, red (1991). Arkeologi i Sverige. Bd 1. Höganäs: Förlags AB Wiken. sid. 106. ...
Burenhult Göran, red (1999). Arkeologi i Norden. 1. Stockholm: Natur och kultur. sid. 151. Libris 2884126. ISBN 91-27-07345-9 ( ... Burenhult Göran, red (1999). Arkeologi i Norden. 1. Stockholm: Natur och kultur. sid. 160f. Libris 2884126. ISBN 91-27-07345-9 ...
Arkeologi i Östergötland. Meddelanden från Östergötlands länsmuseum 2004 Kung Inges donationsbrev Länsstyrelsens information om ...
Arkeologi i Norden. Natur och Kultur. Stockholm. S. 218 ff.. ...
En nyupptäckt fornlämningstyp i Anundsjö och Björna socknar, i; Arkeologi nolaskogs ^ Fornminnesregistret. "Fornsök:Björna 207: ...
Till museets största samlingsområden hör kulturhistoria, natur, arkeologi, teknik- och sjöfartshistoria. En del av museets ... "Arkeologi och marinarkeologi" (på sv). malmo.se. http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer ... Malmo-Museer/Arkeologi-och-marinarkeologi.html. Läst 2 december 2016. ^ Tegnér, Mimmi. "Byggnadsantikvarisk verksamhet" (på sv ... "Arkeologi" (på sv). malmo.se. http://malmo.se/Kultur--fritid/Kultur--noje/Museer--utstallningar/Malmo-Museer/Samlingar/ ...
Arkeologi i norden, del 1. Natur och Kultur. Stockholm. Sidan 200 ^ Hernek, Robert. 2005. Nytt ljus på Sandarnakulturen. Om en ... Institutionen för arkeologi. Göteborgs universitet. GOTARC Series B. Archaeological Theses no. 38. Coast to Coast-book no 14. ... 1984 ISBN 91-85488-09-7 Denna artikel om fornnordisk tid och nordisk arkeologi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till ...
1988 Kärlekens arkeologi. 1990 Den elfte dagen. 1992 Det djur som inte finns. 2007 Från ett berg i Provence. 2008 Allt vi vilja ...
Arkeologi och rekonstruktion. Riga 2003. Living History around the Baltic Sea. A guide to Viking sites, museums and monuments. ...
Doktorsavhandling i arkeologi. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 0560-2416 ; 59. Studia archaeologica Universitatis ... Umeå: Institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet. Libris 10261967,. ISBN 91-7264-202-5 (inb.). http:// ... https://www.raa.se/kulturarv/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/dap-digital-arkeologisk-process/kulturmiljoregistret/. Läst 9 ...
Hemmendorff, Arkeologi i fjäll, skog och bygd, sid. 83. *^ Karta över Nordens småkungariken. Ursprungligen publicerad i Per H. ... Hemmendorff, Ove (red.) (1989). Arkeologi i fjäll, skog och bygd 1 Stenålder-tidig järnålder. Östersund: Jämtlands Läns Museum ... Hemmendorff, Arkeologi i fjäll, skog och bygd, sid. 57. *^ ... Hemmendorff, Arkeologi i fjäll, skog och bygd, sid. 12. *^ ... Doktorsavhandling i arkeologi. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, 0560-2416 ; 59. Studia archaeologica Universitatis ...