yrke (SSYK 96?), utbildning, arbetsplats. (se Medlingsinstitutet 2015 nedan) + ålder, arbetstid Svenskt Näringsliv 2004[33] * ... "Resultaten visar att kvinnor och män som arbetar på likartad befattning och samma arbetsplats har mycket liten skillnad i lön. ... befattning (280 för tjänstemän & 1849 för arbetare), arbetsplats, region, löneslag (utfallsrelaterad respektive fast lön), ...
Ahlberg, Leif (1991). "Nidingen - Sveriges äldsta fyrplats : en händelserik arbetsplats". Vår bygd 1991 (74),: sid. 61-76 : ill ...
Libris 1862788 Bruket - arbetsplats och samhälle. Hälleforsnäs: Dokumentation Hälleforsnäs, [Flens ABF]. 1997. Libris 7452257. ...
Skolan var hennes arbetsplats fram till 1930. Parallellt med sitt arbete lät Knudsen grunda Vejle Kvindeforening (VK) 1905, ...
Nära etthundra personer har sin arbetsplats här.[2][3] Här satt tidigare stadsstyrelsen för Göteborg och senare delar av ...
I Härnösand är det stadens största privata arbetsplats. Innehåll. *1 Historia. *2 Utbud ...
Förvärvsarbetande med arbetsplats i Tanums kommun 2009[12] Näringsgren. Andel dagbef. Tanum % ...
Detta innebar att stationsområdet var Ormaryds största arbetsplats.[6] År 1910 kunde resande från Smålands Anneberg till ...
Ørland flystasjon är kommunens och regionens största arbetsplats. Det finns även en civil flygplats, Ørland lufthavn. ...
Slottet är arbetsplats för cirka 200 fast anställda personer. Det är lite fler kvinnor än män. Dessutom arbetar extra personal ... Kungliga hovstaterna har sina lokaler i slottet, som utgör arbetsplats för cirka 200 fast anställda personer. Högvakten har ...
arbetsplats där rivning utförs ska handlingar finnas om: *Arbetsmiljöverkets beslut om tillstånd ...
Byggnaden kom också att husera hans arbetsplats, apoteket Kronan. Delphin, Teodor i Nordisk familjebok (andra upplagans ...
I över 300 år var Holmen Danmarks största arbetsplats. Idag finns dock bara ett fåtal institutioner kvar på öarna, som istället ...
Då var bryggeriet Vårbys största arbetsplats med 350 medarbetare.[3] Bryggeriet har om- och tillbyggts av sin nya ägare, som ...
INSERT INTO Person (namn, arbetsplats, stad ) VALUES ('Göran', 'Riksdagen', 'Stockholm'); *Sätt värdet namn till Fredrik ... SELECT namn, arbetsplats FROM Person WHERE stad = 'Stockholm' ORDER BY namn; *Lägg till en person i tabellen Person med värdena ... Hämta ut värdena namn och arbetsplats från tabellen Person där värdet stad är lika med Stockholm, sorterat efter värdet namn. ... namn = Göran, arbetsplats = Riksdagen och stad = Stockholm.. ...
En stor arbetsplats är Spenshults sjukhus (tidigare sanatorium och reumatikersjukhus). Från stenåldern finns boplatser och från ...
78 av förvärvsarbetarna (2,9 %) hade sin arbetsplats utanför staden. Den detaljerade fördelningen av yrken för ...
165 av förvärvsarbetarna (6,3 %) hade sin arbetsplats utanför landskommunen. Den detaljerade fördelningen av yrken för ...
ST:s grundidé är att samla alla på samma arbetsplats, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter, i en ...
1994 hade 64 % av de förvärvsarbetande sin arbetsplats i Stockholm. Bussar går mellan Stenhamra och Brommaplan; på vardagar går ...
Hans första arbetsplats var Sachsska barnsjukhuset på Södermalm i Stockholm. Zetterström disputerade 1951 vid Karolinska ...
"Med världen som arbetsplats," Anders Olofsson, Konstperspektiv p.24-27; April 2002; Malmö ^ "How do we Keep on Meeting?," 9-10 ...
56 av förvärvsarbetarna (3,7 %) hade sin arbetsplats utanför landskommunen. Den detaljerade fördelningen av yrken för ...
Skillnaden handlar mer om hur man vill se sin arbetsplats. Laptop-modellen, den bärbara datorn, är uppbyggd av en platta med ... En typisk arbetsplats med stationär dator under 2000-, och tidiga 2010-talen. ...
"En arbetsplats som gror och vill växa med sin personal". Besöksliv.se. 1 juli 2016. Arkiverad från originalet den 7 september ... https://web.archive.org/web/20170907033324/http://www.besoksliv.se/artikel/en-arbetsplats-som-gror-%E2%80%93-och-vill-vaexa-med ...
Eternitfabriken blev betydelsefull för Lomma, som dess absolut största arbetsplats. Många hus i Sverige kläddes in i ...
Endast 5 av förvärvsarbetarna (0,3 %) hade sin arbetsplats utanför kommunen.[6] ...
Ekman, Bia; Mannervik, Margareta (1982). Sandviks holme: [bild och ord om en gammal arbetsplats på Hönö]. [Öckerö?]. Libris ...
Omkring år 1900 var Harland and Wolff arbetsplats för tiotusentals människor. När den störste aktieägaren Harland dog 1894, ...
Vita husets södra fasad, hem och arbetsplats för USA:s president.. Den federala statsmakten (engelska: Federal Government, ...