... varav merparten var arbetsolyckor. Drygt 28 000 arbetsolyckor ledde till frånvaro från arbetet, medan knappt 52 000 olyckor ... Arbetsolyckor på grund av tunga lyft och överansträngning är också vanligt, inte minst inom vård och omsorg. Även arbete vid ... Arbetsolyckor, arbetsskador och arbetssjukdomar[redigera , redigera wikitext]. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik ...
Lastbils- och långtradarchaufförer är en yrkesgrupp med ovanligt hög risk för arbetsolyckor. De drabbas av dubbelt så många ... anmälda arbetsolyckor jämfört med genomsnittsyrket. En dryg fjärdedel av arbetsolyckorna har orsakats av fall. Nästan lika ...
Tungt fysiskt arbete minskar eller försvinner liksom många risker for arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Nya risker skapas. På ...
Verket är nationell statistikmyndighet för arbetsskador och publicerar årligen rapporter över anmälda arbetsolyckor och ...
32 arbetsolyckor rapporterades, därav 19 dödsfall. Vid gruvorna användes 132 ångmaskiner, 13 vid masugnarna, 40 vid ...
Detta gjorde att många arbetare omkom till följd av olyckor med nitroglycerin, raviner och andra arbetsolyckor. Medan Union ...
Många arbetsolyckor inom jordbruket sker på detta sätt. En del axlar har finesser som överbelastningsskydd (till exempel med så ...
Det livslånga slitet i jordbruket ledde till förslitningar på rygg och leder och arbetsolyckor vid byggprojekt kunde leda till ...
Fordonsrelaterade olyckor utgör ungefär hälften av alla arbetsolyckor med dödlig utgång i Sverige. Att involvera vägtrafiken i ...
Konventionen slår fast ett antal regler som syftar till att minimera risken för arbetsolyckor för hamnarbetare. Konventionen ...
Stiftelsens konkreta syfte var att starta ett barnhem för föräldralösa barn till föräldrar som dött i arbetsolyckor i gruvorna ...
Fackföreningsrörelsen önskade att arbetsskador och arbetsolyckor fortsatt skulle behandlas under samma lag och därmed göra ... arbetsgivarna och försäkringsbolagen ansvariga för utbetalning av ersättning för både arbetsskador och arbetsolyckor. Det rådde ...
Eftersom hälften av alla arbetsolyckor med dödlig utgång utgörs av fordonsrelaterade olyckor så ställer i Sverige ...