Arbetslöshet kontra inflation[redigera , redigera wikitext]. Samuelson bidrog tillsammans med Robert Solow till att utveckla ... En lite högre inflation ger enligt teorin en lägre arbetslöshet och vice versa. Då stagflation rådde i världsekonomin på 1970- ... Det råder ett negativt samband mellan inflation och arbetslöshet. Phillipskurvan i sitt klassiska utförande, avsedd som en ... Kurvan är en illustration över hur arbetslöshet och inflation normalt relateras till varandra. ...
... i världen[redigera , redigera wikitext]. Sverige[redigera , redigera wikitext]. Arbetslöshet i procent i Sverige ... Arbetslöshet orsakad av otillräcklig arbetskraftsefterfrågan - Finns i två former: Keynesiansk arbetslöshet som ofta kallas ... Öppen arbetslöshet. Källor[redigera , redigera wikitext]. Noter[redigera , redigera wikitext]. *^ Bakgrundsfakta Arbetsmarknads ... Rätt till arbete och skydd mot arbetslöshet är en mänsklig rättighet. " Var och en har rätt till arbete, fritt val av ...
Arbetslöshet[redigera , redigera wikitext]. Arbetslösheten inom Europeiska unionen uppgick till 6,7 procent i september 2018, ...
Arbetslöshet[redigera , redigera wikitext]. Vid regeringens tillträde i september 2014 låg arbetslösheten enligt ... www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/04/satsningar-i-varbudgeten-for-en-effektivare-etablering-och-minskad-arbetsloshet/. ... regeringsförklaring deklarerade statsminister Löfven bland annat att regeringen avsåg att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i ... "Satsningar i vårbudgeten för en effektivare etablering och minskad arbetslöshet" (på sv). Regeringskansliet. http:// ...
Arbetslöshet[redigera , redigera wikitext]. Arbetslösheten i Etiopien är låg jämfört med de övriga afrikanska länderna. ...
Hög arbetslöshet (idag 8,2 procent) har varit ett konstant problem under 1990- och 2000-talen. Arbetslöshet har överlag varit ...
Arbetslöshet. 8,4 %. 5,8 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år). 24,2. 21,1. ...
Arbetslöshet. 1,5 %. 5,7 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år). 15,0. 25,5. ...
Arbetslöshet. 3,1 %. 5,7 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år). 16,7. 25,5. ...
Arbetslöshet. 3,0 %. 5,8 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år). 13,4. 21,1. ...
Arbetslöshet. 3,0 %. 5,7 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år). 21,9. 25,5. ...
Arbetslöshet. 4,5 %. 5,8 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år). 26,0. 21,1. ...
Arbetslöshet. 3,5 %. 5,7 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år). 22,4. 25,5. ...
Arbetslöshet. 2,5 %. 5,7 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år). 15,4. 25,5. ...
Arbetslöshet. 2,8 %. 5,8 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år). 19,6. 21,1. ...
Arbetslöshet: 8,8 % (2002). *Andel uppodlad mark: 54 % (1993 beräknas drygt en fjärdedel av åkermarken ha haft tillgång till ...
Arbetslöshet. 3,3 %. 5,7 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år). 19,0. 25,5. ...
Arbetslöshet 3,1 % 5,7 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 17,8 25,5. ...
Arbetslöshet: 8,8 procent (2002). *Åldersfördelning: 32,2 procent 0-14 år, 63 procent 15-64 år, 5 procent 65- år ...
Arbetslöshet 2,2 % 3,0 %. Andel bostäder byggda 1971-1980 4,1 % ...
Trots kraftiga ökningar i produktivitet, låg arbetslöshet och låg inflation, har inkomstvinster sedan 1980 varit långsammare än ... och bekämpandet av arbetslöshet som i slutet av 2018 var på sin lägsta nivå sedan 1969.[38] ...
Arbetslöshet 4,5 % 5,7 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 32,0 25,5. ...
Arbetslöshet. 1,8 %. 5,7 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år). 24,6. 25,5. ...
Arbetslöshet. 2,8 %. 5,7 %. Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år). 16,6. 25,5. ...
Under medeltiden bestod området som nu utgör stadsdelen Dalhem av fäladsmark till den nu nästan försvunna byn Filborna. Byn var belägen i korsningen mellan nuvarande Vasatorps-/Välavägen och Hunnetorpsvägen, numera Österleden, och bestod under medeltiden av 18 gårdar med tillhörande marker. Bebyggelsen har genom arkeologiska undersökningar kunnat dateras tillbaka till början av 900-talet. Äldre spår är av mer fragmenterad art och är därför svår att analysera, men på grund av bebyggelsens kontinuitet kan platsen ha varit bebodd ännu tidigare.[2] Spår av människor i området kan spåras tillbaka till bondestenåldern.[3] Nordöst om byn löpte en större landsväg från Helsingborg mot Ängelholm och Småland. Här finns ett antal ortnamn: Långshögsåker, Havrehög och Rishög, som kan syfta på gravhögar, i så fall troligen från bronsåldern.[4]. Under 1600-talet tillkom ett kronotorp, kallat Brohuset, vid den bro där landsvägen korsade Välabäcken i den nuvarande ...
"Arbetslöshet - Ekonomifakta". Ekonomifakta.se. http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet/.. ... www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Arbetsloshet---internationell-jamforelse/.. *^ "Lönespridning - ... http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-internationellt/.. *^ "Arbetslöshet - ... http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-per-manad/. Läst 1 november 2017.. ...
Ryktena om de järnhaltiga källorna i Ramlösa och deras botgörande effekt hade funnits under en längre tid. Under skånska kriget 1675-1679 ska Karl XI:s soldater ha kommit till Ramlösadalen för att återhämta sig. I kanslirådet Lagerbrings levernebeskrivning över fältmarskalken greve Ascheberg anges att soldater som (1677) plågades av fältsjuka, tillfrisknat sedan de kommit att släcka sin törst vid källan vid Ramlösa by.[9] Guvernementsläkaren och medicinprofessorn vid Lunds universitet, Johan Jacob Döbelius, uppmärksammade i början av 1700-talet brunnsvattnet i Ramlösa. Döbelius vände sig till den dåvarande guvernören i Skåne, Magnus Stenbock, som gav tillåtelse, och hjälp, att röja omkring brunnen och den 17 juni 1707, på Karl XII:s 25-årsdag, invigdes brunnen.[10] Brunnen utvecklades till en klinik och sjukhus dit många sjukliga människor sökte sig för att dricka brunn. Till det utvecklades ett livligt nöjesliv där människor från flera olika ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Möller, Gustav (1928). Humanitet och arbetslöshet.. Stockholm: Tiden. Libris 1340631. *. Möller, Gustav (1928). Trygghet och ...
Inte med arbetslöshet!. Den allt ökande skattekvoten såg han som en nödvändighet för alla de samhällsreformer som gick ifrån ... Han blev för många en symbol för försiktighetens ekonomi med budgetbalans och låg arbetslöshet. Till valet 1970 använde ...