Barak S, Tobin EM, Andronis C, Sugano S, Green RM (2000): All in good time: the Arabidopsis circadian clock; Trends Plant Sci 5 ... Farré EM, Harmer SL, Harmon FG, Yanovsky MJ, Kay SA (2005): Overlapping and Distinct Roles of PRR7 and PRR9 in the Arabidopsis ... Green RM, Tingay S, Wang ZY, Tobin EM (2002): Circadian rhythms confer a higher level of fitness to Arabidopsis plants; Plant ... Den i växtriket mest studerade växten inom dygnsrytmforskningen är backtrav, Arabidopsis thaliana. Växter använder, liksom ...
Denna modell är baserad på studier av homeotiska mutationer hos bland annat backtrav (Arabidopsis thaliána). Hos en mutant som ...
engelska) Max Planck Institute for Developmental Biology - Regulatory networks of stem cell control in Arabidopsis. Forskning ...
Detta stöds bland annat av studier som visat att Backtrav (Arabidopsis thaliana) som är homozygoter för en defekt allel av E2- ... a b] Johnston, Mark L; Luethy, Michael H; Miernyk, Jan A. "Cloning and molecular analyses of the Arabidopsis thaliana plastid ... 2003). "Disruption of plE2, the gene for the E2 subunit of the plastid pyruvate dehydrogenase complex, in Arabidopsis causes an ... "Tissue-specific and developmental-specific expression of an Arabidopsis thaliana gene encoding the lipoamide dehydrogenase ...
"Arabidopsis AtGPAT1, a Member of the Membrane-Bound Glycerol-3-Phosphate Acyltransferase Gene Family, Is Essential for Tapetum ... Jämförande studier hos växten Backtrav (Arabidopsis thaliana L.) har visat på att GPAT-familjen har minst åtta medlemmar där ... "Isolation and characterization of an Arabidopsis thaliana knockout line for phospholipid: diacylglycerol transacylase gene ( ... där fem medlemmar av LPAAT-familjen har identifierats i Arabidopsis men det råder fortfarande stor ovisshet kring deras roll i ...
Backtravssläktet (Arabidopsis). *Blåsenapssläktet (Moricandia). *Blåskårelssläktet (Fibigia). *Bräsmesläktet (Cardamine). * ...
Hos Backtrav (Arabidopsis thaliana) består FAS av ett typ II-FAS med flertalet monofunktionella subenheter. Nedan redogörs för ... PCC6803 and Arabidopsis thaliana" (på en). Journal of Experimental Botany 57 (7): sid. 1563-1571. doi:10.1093/jxb/erj150. ISSN ...
... (Arabidopsis thaliána) är ett korsblommigt litet ogräs som är släkt med senap och kål. Den är också den mest ... Bilder & media Wikispecies har information om Arabidopsis thaliana. Artförteckning. ...
"Solution Structure of the B3 DNA Binding Domain of the Arabidopsis Cold-Responsive Transcription Factor RAV1" (på en). The ...
a b] Dyntaxa Arabidopsis suecica Wikispecies har information om Arabidopsis suecica. Artförteckning Denna artikel om backtravar ... Grustrav (Arabidopsis suecica) är en korsblommig växtart som först beskrevs av Elias Fries, och fick sitt nu gällande namn av ...
Den i växtriket mest studerade växten inom dygnsrytmforskningen är backtrav, Arabidopsis thaliana. Växter använder, liksom ... the Arabidopsis circadian clock; Trends Plant Sci 5, 517-522 ^ Nordlund et al, Dygnsrytm och skolarbete 2004 ^ Horne JA, ... Overlapping and Distinct Roles of PRR7 and PRR9 in the Arabidopsis Circadian Clock; Curr Biol 15(1):47-54 ^ Monroy AF, Dhindsa ... Circadian rhythms confer a higher level of fitness to Arabidopsis plants; Plant Physiol 129(2):576-584 ^ Michael TP, Salomé PA ...
a b] Dyntaxa Arabidopsis halleri Wikimedia Commons har media som rör Arabidopsis halleri. Bilder & media Denna artikel om ... Gruvtrav (Arabidopsis halleri) är en korsblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn ...
Modellen utvecklades av E. Coen och E. Meyerowitz efter att de arbetat och undersökt blomman Arabidopsis thaliana, mer känd som ...
Arabidopsis thaliana), DEFICIENS från lejongap (Antirrhinum majus) och SRF från människa. Hos växter har MADS-boxgenerna ...
... ingår i släktet backtravar, och familjen korsblommiga växter.[1][2] Inga underarter finns listade i ... Arabidopsis croatica[1] är en korsblommig växtart som först beskrevs av Heinrich Wilhelm Schott, Carl Fredrik Nyman och Karl ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabidopsis_croatica&oldid=46741949" ...
... är en korsblommig växtart som först beskrevs av Schult., och fick sitt nu gällande namn av O'kane och Al- ... Arabidopsis neglecta ingår i släktet backtravar, och familjen korsblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of ... Wikimedia Commons har media som rör Arabidopsis neglecta. Bilder & media Denna artikel om backtravar saknar väsentlig ...
Wikimedia Commons har media som rör Arabidopsis lyrata. Bilder & media Wikispecies har information om Arabidopsis lyrata. ... Arabidopsis lyrata är en korsblommig växtart som först beskrevs av Carl von Linné, och fick sitt nu gällande namn av O'kane och ... Arabidopsis lyrata ingår i släktet backtravar, och familjen korsblommiga växter. Arten delas in i följande underarter: A. l. ...
... är en korsblommig växtart som först beskrevs av Pierre Edmond Boissier, och fick sitt nu gällande namn ... Arabidopsis pedemontana ingår i släktet backtravar, och familjen korsblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue ...
... är en korsblommig växtart som först beskrevs av John Richardson, och fick sitt nu gällande namn av Al- ... Arabidopsis arenicola ingår i släktet backtravar, och familjen korsblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue ...
... är en korsblommig växtart som beskrevs av Yuichi Kadota. Arabidopsis umezawana ingår i släktet backtravar ...
... är en korsblommig växtart som beskrevs av Naqshi och G.N. Javeid. Arabidopsis drassiana ingår i släktet ...