Folket i Israel brukar vanligen delas in i judar, muslimska araber, kristna araber, druser (shiamuslimska araber) och övriga, ... Araber[redigera , redigera wikitext]. Omkring 16 procent har arabiska som förstaspråk. Befolkningen är inte etniska araber ( ... I augusti 1929 utbröt gatubråk mellan judar och araber där 133 judar och 87 araber dödades. Under 1930-talet flydde alltfler ... Araber[redigera , redigera wikitext]. Den arabisktalande befolkningen har historiskt haft mycket höga födelsetal och snabb ...
20 Araber: dessa undersåtar kommer från Fenicien-Assyrien. De har sandaler på fötterna och är klädda i tunikor med broderade ...
Majoritetsbefolkningen är araber. I landet finns omkring 1,9 miljoner palestinska internflyktingar. De har ett eget FN-organ, ...
Araber och arabism . Stockholm 1994, 2002. Islam och traditionen. Religion i förändring. ABF:s internationella verksamhet, 2002 ...
När muslimska mahdi-araber tog formell kontroll över ön på 1400-talet lät man befolkningen behålla sin kristna tro. Gradvis ... Befolkningen på Sokotra har sedan antiken haft blandat ursprung; araber, indier, greker. Dagens Sokotra bebos dessutom av ...
1 miljon araber[7]. *400 000 tyskar[7]. *326 000 japaner[8] ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Länge uppgavs att 254 araber dödades . Senare forskning visar dock att antalet dödsoffer i själva massakern var lägre, 93 ... är en av de mest kända av de massakrer som utfördes under kriget mellan araber och judar före 1948 års arabisk-israeliska krig ...
Större delen av befolkningen utgörs av araber. De dominerar i norra Egypten, som i alla tider haft kontakt med Medelhavsvärlden ...
Araber beräknas upp till 95 % av befolkningen. Shiamuslimerna återfinns i tre geografiska områden, regionen Jebel Amil i södra ...
Befolkningen ökade snabbt genom invandring av araber. År 658 blev umayyaderna härskare över den muslimska världen från Damaskus ...
Iraks befolkning utgörs av cirka 80 procent araber. Den andra lite mindre etniska gruppen, kurderna, utgör 15 procent och lever ...
Araber brukar däremot använda termen fuṣḥā om båda formerna och därmed lägga större tyngdpunkt på likheterna mellan de två. ... Alltså visar araber omedelbart sitt geografiska (och ibland klassmässiga) ursprung genom sitt uttal av ett ord som qamar "måne ... Modersmålstalande araber har en av dialekterna som modersmål. Dialekterna används för muntlig kommunikation i alla informella ... I de fall då araber från olika länder samtalar och finner att deras dialekter inte är ömsesidigt förståeliga (till exempel en ...
Jan Hjärpe, Araber och arabism, Stockholm 1994, s. 162 *^ Nazih Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World ... Hjärpe, Jan, Araber och arabism, 2 uppl, Prisma, Stockholm 2002 (191 s) ISBN 91-518-4062-6 ... Jan Hjärpe, Araber och arabism, Stockholm 1994, s. 160-162 *^ ... Jan Hjärpe, Araber och arabism, Stockholm 1994, s. 162 f *^ Jan ...
Några araber i området letar också efter ingången till gruvan. Medicinmannen tar dem till gruvan men låser in dem. Efter mycket ...
Ett stort antal araber flydde eller fördrevs från den historiskt betydelsefulla delen i Mellanöstern som Israel intog. ... Mellan december 1947 och mars 1948 var det bara välsituerade araber som lämnade Palestina. Mellan april och maj 1948 inleddes ... Order skulle ha utgått att evakuera araber innan huvudstriden började. Detta har dock visats vara en propagandalögn. Flera ...
Dagens araber kan ofta jämföras med riktigt gamla teckningar, skisser eller målningar av araber och likheten är oftast slående ... De mest renrasiga kallades för Asil-araber och det var strikt förbjudet att korsa två hästar som inte var Asil-araber. Att ... Därför kan araber även reagera förhållandevis snabbare än modernare framavlade raser. Araber är mycket intelligenta, lättlärda ... men dessa fem räknas som de främsta linjerna och alla araber som inte kan spåras till dessa linjer räknas inte som Asil-araber ...
Idag bebos det historiska Assyrien av turkar, kurder och araber. Kultur[redigera , redigera wikitext]. Språk och litteratur[ ...
Befolkningen utgörs av å ena sidan nomader i norr som betraktar sig som etniska araber och å andra sidan bönder i söder som ... Traditionellt har dessa etniska huvudgrupper klassats som araber respektive svarta.[6] De etniska araberna utgörs i sin tur av ... En afrikansk rebellrörelse ställde furer mot araber med anledning av att furerna menade att deras intressen förbisågs av den ... Från det grundläggande människoförakt som rått ända sedan slavhandeln; via den ökade polarisering mellan afrikaner och araber ...
Några lite mindre delar är i huvudsak araber, berber och judar. Dessutom den demografiska utvecklingen kännetecknas av tre ...
... associerades med kompanjoner, som förislamiska araber ansågs vara underlydande gudar. Invånare i Mecka ansåg att ett ...
Libyska araber har ett arv i de nomadiska beduinernas traditioner och associerar sig med en viss beduinsk stam. ... Enligt CIA World Factbook utgör libyska berber och araber 97 % av befolkningen och de övriga 3 % är greker, malteser, ...
Där spelar ett lag med vandaler mot ett lag med araber. Alla matcher spelas i humoristisk anda i syfte att roa publiken snarare ...
Araber som immigrerade från norr tog med sig den nya religionen. Mot slutet av 1000-talet konverterade den Sefiske kungen Mai ...
1964 - efter revolutionen i Zanzibar mördades omkring 17 000 araber och asiater. ...
Åren som följde besöktes ön sporadiskt av araber, portugiser, engelsmän och holländare. ...
Några berättelser finns dock från samtiden vilka bland annat nedtecknats av araber. Det finns således inga skrifter efter ...
Araber intar Caesarea. Jayasimha I, kung av Östra Chalukyas. Heraclius, bysantinsk kejsare. Wikimedia Commons har media som rör ...
erövrades av araber. Under 700-talet återuppbyggdes staden av kalif Harun al-Rashid efter en tid av förfall. År 1516 erövrades ...