Disease of aquatic organisms. Vol. 19; 215-232. ^ [a b c] Thompson, J.S., Kostalia, A. A. I. 1990. Immunological and ...
Diseases of Aquatic Organisms, 52, 159-167 *^ The World Organisation for Animal Health (OIE)., 2009. Manual of Diagnostic Tests ... Diseases of Aquatic Organisms, 52, 159-167 *^ Matthews, M. & Reynolds, J. D., 1990. Laboratory investigations of the ... Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 20, 211-223 *^ [a b] Fiskeriverket & Naturvårdsverket, 2008. ... Disease strategy: Crayfish plague (Version 1.0). In: Australian Aquatic Veterinary Emergency Plan (AQUAVETPLAN) .Australian ...
"The Effects of Harmful Algal Blooms on Aquatic Organisms"". Fisheries Science 10. 113-390 ^ Watkins, SM, Reich, A., Fleming, LE ...
Diseases of Aquatic Organisms 40. http://www.int-res.com/articles/dao/40/d040p125.pdf. ^ [a b c] "MICROSPORIDIA". http://web. ... Diseases of Aquatic Organisms 58. https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/9986/1/Dezfuli%20et%20al%202004%20DAO%2058%20Glugea. ...
Diseases of Aquatic Organisms 63: sid. 129-138. ^ Kunttu, H.M.T.; Suomalainen, L.-R., Jokinen, E.I., Valtonen, E.T. (2009). " ... Diseases of Aquatic Organisms 65: sid. 115-120. ^ Staroscik, A.M.; Nelson, D.R. (2008). "The influence of salmon surface mucus ... Journal of Aquatic Animal Health 14 (4): sid. 263-272. doi:10.1577/1548-8667(2002)014. 2.0.CO;2. ^ [a b c] Kunttu, H.M.T.; ...
"Life cycle stages of the amphibian chytrid Batrachochytrium dendrobatidis". Diseases of Aquatic Organisms 68 (1): sid. 51-63. ...
En oligotrof (grekiska oligos (ὀλίγος), "några" och trophikos (τροφικός), matning) är en organism som kan leva i en miljö som ... Tropical Ecological Systems/Trends in Terrestrial and Aquatic Research. New York: Springer. sid. 275-288. ISBN 0-387-06706-X ^ ...
En organism som frodas i övergödda vatten är cyanobakterien även känd som den blågröna algen, den är giftig att förtära och kan ... "Eutrophication: Causes, Consequences, and Controls in Aquatic Ecosystems , Learn Science at Scitable". www.nature.com. http:// ... www.nature.com/scitable/knowledge/library/eutrophication-causes-consequences-and-controls-in-aquatic-102364466. Läst 9 november ...