På senare år har läkemedlen sildenafil (Viagra) tadalafil (Cialis), vardenafil (Levitra) och apomorfin (Uprima) blivit populära ...
På senare år har läkemedlen sildenafil (Viagra®, Cialis®, Levitra®) och apomorfin (Uprima®) blivit populära mediciner för ...
Till denna grupp hör också apomorfin som upptäcktes redan 1869, men kom till användning i parkinsonbehandlingen först på 1970- ...
Alprostadil G04BE02 Papaverin G04BE03 Sildenafil G04BE04 Yohimbin G04BE05 Fentolamin G04BE06 Moxisylat G04BE07 Apomorfin ...
... använder morfin bara som råvara vid tillverkningen och finns inte kvar i slutprodukten. Läkemedlet är inte ... Apomorfin framställs genom upphettning av morfin till 150°C tillsammans med stark saltsyra i ett slutet utrymme. Därvid ... Apomorfin (apomorfinhydroklorid), C17H17NO2 är en kemisk substans och läkemedel, ett morfinderivat. Ämnet har tre ... används idag endast inom veterinärmedicinen Apomorfin har även visat tecken på att kunna väcka komapatienter om det tillförs i ...
Bromokriptin Kabergolin Pergolid Pramipexol Ropinirol Apomorfin Rotigotin Aripiprazol (partiell agonism av bland annat D2- ...
Bland morfinderivaten kan nämnas: Apomorfin Bensylmorfin Etorfin Hydrokodon Hydromorfon Kodein Metyldesorfin Moramidintermediat ...
Alprostadil · Apomorfin · Avanafil · Fentolamin · Papaverin · Sildenafil · Tadalafil · Vardenafil · Yohimbin. Hämtad från " ...