apamin - bin. *arsenik. *batrachotoxin - pilgiftsgrodor. *bensen. *beta-toxin - scorpioner. *botulinumtoxin - Clostridium ...
... är en blandning av olika kemiska ämnen, främst melittin (40-50%) och apamin (2-3%), som produceras hos bin avsett att ... apamin (osäker verkan, tros påverka cellmembranerna, men kan möjligen även ge neurotoxiska symtom). Flera bioaminer är: ...