Den innehåller dessutom aortakroppar, små cellkluster som innehåller rikligt med tryck- och kemoreceptorer. Signaler från dessa ...