Ämnet är ett antipsykosmedel och används även mot illamående i samband med narkos. Det säljs i Sverige som injektionsvätska ...
... man använda annan stämningsstabiliserande medicinering eller annan medicin mot epilepsi i kombination med ett antipsykosmedel. ...