Den snabbaste antilopen är gaffelantilopen som kan uppnå en hastighet av nära 100 km/h. Antiloper är växtätare som framförallt ... Vissa antiloper kan även springa ifrån rovdjur. Rovdjur som äter antiloper är bland annat hyenor, lejon, geparder, pytonormar ... medan antiloper på savanner flyttar med årstiderna för att följa regnet. Många antiloper kan både hoppa högt och springa snabbt ... En del antiloper (exempelvis giraffgaseller) kan även ställa sig på bakbenen för att nå blad på träd och buskar. För att ...
... eller hästantiloper (Hippotraginae) är en underfamilj i familjen slidhornsdjur. Gräsätande antiloper ... Wikimedia Commons har media som rör Gräsätande antiloper. Bilder & media (Dewp, Wikipediaartiklar med identifierare från ITIS, ...
2011 debuterade Roxberg med den kritikerrosade Antiloper, där till exempel David Anthin skrev i SvD att berättelsen har "nerv ... 2011 - Antiloper. Huddinge: X Publishing. Libris 12134580. ISBN 9789185763214 2013 - Fågelhuset. Älvsjö: X Publishing. Libris ...
Hos släktet Tragelaphus har däremot bara hannar horn (undantag bongo). Dessutom är dessa antiloper mindre och svansen är ... är stora antiloper. De når en kroppslängd upp till 3,5 meter, en mankhöjd upp till 1,8 meter och en vikt mellan 400 och 1000 ...
För de hjortliknande djurarterna, se Antiloper. Antiloop är en svensk elektronisk musik-duo från Lidingö i Stockholms län, ...
Regi: Erik Gandini 1996 "Antiloper" kortfilm. Regi: Mårten Nilsson 1995 "YAKO" kortfilm. Regi: Cesar Galindo 1995 "Kungen av ...
Det var zebror, strutsar och antiloper. Idag kan man färdas på mer än 15 km väg med bil genom parken och se över 900 djur. På ... I savann-området finns djur från Afrika, såsom zebror, giraffer, strutsar, antiloper, gnuer, noshörningar, ankole-watusi, ...
Antilopen 25 kv. Buffeln 26 kv. Stenbocken 27 kv. Gasellen 28 kv. Baggen 29 kv. Kalven 30 kv. Fåret 31 kv. Bocken 33 kv. ...
Sköldhållarna är två antiloper - symboler för mod. Under skölden visas en för landet typisk ökenväxt, som representerar ...
... tillhör underfamiljen gräsätande antiloper bland slidhornsdjuren. Släktet utgörs av tre arter. Blåttbock (H. ...
... släkte Antilope besoarantilop (Antilope cervicapra) släkte gaseller (Gazella), 10 till 15 arter släkte Eudorcas, 3 arter, ... I underfamiljen finns små till medelstora antiloper. De förekommer vanligen i torra öppna habitat i Afrika och Asien. Mellan ... är en underfamilj i familjen slidhornsdjur som tillsammans med andra arter betecknas som antiloper. ...
... (Antilope cervicapra) är en art i familjen slidhornsdjur i däggdjursordningen partåiga hovdjur. I Sverige kan man ... a b c d e] Cooke, R. 2016 Antilope cervicapra . Från: IUCN 2016. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018.1. Läst 18 ... Besoarantilopen är en ganska robust byggd antilop, men den är mycket smidig och kan liksom andra antiloper både springa snabbt ... Besoarantilopen lever som de flesta antiloper i flockar, som vanligtvis består av mellan femton och tjugo djur. I det vilda ...
Den gyllene antilopen, 1954. Drutten och Gena, 1969. Sapokljak, 1974. För försvaret av Leningrad, 22 december 1942. ...
Andra stora djur är antiloper, giraffer och apa. Flera olika fågelarter och kräldjursarter finns också i parken. Ägaren till ...
För antilopen, se blåbock (antilop). Blåbock (Gaurotes virginea) är en skalbagge i familjen långhorningar. Den har en ...
Detta bete ratas av till exempel antiloper och gnuer. Stoet föder ett eller i mycket sällsynta fall två föl vartannat år. Det ...
Utöver Bontebok lever andra antiloper och gaseller i parken. Dessutom infördes bergsebran i området. Parkens buskvegetation ...
Hornförsedda antiloper toppar i antal med 100 per km². Enligt en pygmélegend fanns mokele-mbembe i området, en långhalsad ...
I öknarna finns hovdjur som antiloper, dromedarer och halvåsna. Dromedarerna har införts av människan till Afrika och ...
Namnet syftar inte på afrikanska antiloper utan på gaffelantilopen. Gaffelantilopen visar svansens vita undersida när den ...
Heinrich Weidinger: Pronghorn, die nordamerikanische Antilope. Weidinger, Fürth, 1995, ISBN 3-00-005546-0 John A. Byers: Built ...
Förutom antilopen finns i området också den utrotningshotade kragtrappen (Chlamydotis undulata), en fågelart som förökar sig i ... 1982 återinplanterade man antilopen i området. 1994 blev reservatet ett världsarv. 2007 blev området dock det första som ...
I motsats till flera andra antiloper har vanlig eland inga revir. Om kalvarna blir hotade av lejon eller andra rovdjur ... Ett liknande socialt beteende observeras mycket sällan hos andra antiloper. Individerna är långsamma och stannar länge på samma ...
Det var en idealisk plats för olika antiloper - särskilt impalan. När britterna anlände kallade de området "Hills of the Impala ...
Bland antiloper är det bara en gasellantilop, Antilope cervicapra, som förekommer med fler individer. Av sabeloryx fanns året ... Sabeloryx (Oryx dammah) är ett slidhornsdjur i underfamiljen gräsätande antiloper. Denna antilop har två långa bakåt böjda horn ...
De välbevarade skisserna visar människor som reser med vassbåtar; män som jagar antiloper och vilda tjurar samt dansande ...
Viktiga bytesdjur är hjort, buffel, gaurer, antiloper, vildsvin och apor. Den första vita tigern i en djurpark - Mohan - ...
Bland dessa finns 70 giraffer och några zebror samt antiloper. Det anordnas idag safariturer för turister. Filippinernas ...
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Antiloper (Kamal), 1904-1926. ^ [a b c d] ... Som hos flera andra antiloper är flockarna uppdelad efter kön. Honor och deras ungdjur lever i flockar med i genomsnitt 300 ...
I området finns bland annat zebror, antiloper, giraffer och bufflar. Klimatet i parken är vamrt och torrt, med en genomsnittlig ...