De kan också orsakas av antikroppsbildning mot blodplättarna (idiopatisk trombocytopen purpura), som en komplikation av en ...