Allergener Antigen-antikroppskomplex Arkeantigener Bakteriella antigener Antigener, dermatophagoides Svampantigener ... Antigener på människoceller kallas HLA-antigen, vilka spelar roll för en rad sjukdomar. Privata antigen förekommer hos mindre ... Vissa antigen är så pass små att de inte blir upptäckta när de stöter ihop med en antikropp. För att de ska bli upptäckta och ... Antigen (Ag) är en sammansättning av orden antibody generator och är vad man inom immunologin kallar ett kroppsfrämmande ämne ...