... symtom A03 Medel vid funktionella mag-tarmsymtom A04 Antiemetika A05 Gallsyror och koleretika A06 Laxantia A07 Antidiarroika ...
A07 Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer A08 Antiobesitasmedel, exkl dietprodukter ...