inflammation i hjärnstammen och påverkan på hörselnerv och ansiktsnerv samt synnerv kan smärtan avhjälpas med kortison i form ...