Livshantering är en psykologisk term som beskriver en persons förmåga att hantera stressfyllda och känslomässigt krävande ... Anpassning (psykologi) Anpassningsstörning Desensibilisering Kulturkrock Resiliens "Richard Lazarus". NE.se. https://www.ne.se/ ...
Denna ämnesomsättning beror antagligen på en anpassning till överätningen. Den vanligaste behandlingsmetoden mot fetma är olika ... Mot fetma finns även psykologisk och kirurgisk behandling. Den psykologiska behandlingen består framförallt av beteendeterapi, ...
Konformism Normalfördelning Normalitet (kemi) Normaliseringsprocess, en sociologisk/psykologisk teori om en anpassning ( ...
Urvalet av aspiranter sker genom utvärdering av ansökningshandlingarna, personlig intervju, psykologisk undersökning, fysiska ... utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas" så som det ...
Det är en psykologisk term, huvudsakligen använd i behavioristisk psykologi och hunddressyr. Begreppet introducerades av B.F. ... Korrekt utförd shaping innefattar flera saker: En kontinuerlig anpassning av svårighetsnivån så att eleven lyckas åstadkomma en ...
... och yrkesvägledning samt psykologisk rådgivning och organiserar utbildnings-, kultur- och fritidsverksamhet. Biblioteket är ett ... och fonoteket Centret för serier och visuell kultur Centret för psykologiskt stöd och unga människors sociala anpassning/ ...
Anpassningar av många av hans böcker filmatiserades, först ut var Brian De Palmas anpassning av Kings första publicerade roman ... Genom att blanda psykologisk thriller med splatter flyttade den genren ytterligare ifrån de gotiska trenderna från tidigare ... den var ett exempel på ett hot från Moder Natur kombinerat med psykologisk skräck. Lågbudgetsplatterfilmer från Herschell ...
Anpassning. När folk blir vana vid högre inkomstnivåer, ökar också deras uppfattning om behovstäckande inkomstnivå och deras ... Ur psykologisk synpunkt förklarar författaren att anden kan kontrollera humöret och följaktligen är inte depression något ...
Behandlingen utfördes på så vis att patienten fick en hög dos LSD (mellan 300 och 600 mikrogram) efter omfattande psykologisk ... Möjliga orsaker till detta är bättre informerade brukare, bättre mentala förberedelse, bättre anpassning av miljön brukaren ... är en följd av psykologisk stress eller dylikt. En studie av Messiha FS och Stanislav Grof visade en markant minskning av ...
... över ett bestämt mätvärde i psykologisk testning av olika personliga egenskaper och därtill utgöra en fara för sig själv eller ... även om en sådan anpassning är ytlig och i själva verket bara ingår i psykopatens bedrägliga inställsamhet. Psykopaten saknar ... och att psykopater ofta använde psykoterapi för att förbättra förmågan till psykologisk manipulation. Detta har studerats från ...
Som följd av en anpassning till Eurostats definitioner för Larger Urban Zones redovisas dessa områden (med en total folkmängd ... Traditionellt har Akerselven utgjort en gräns i såväl psykologisk, geografisk som socioekonomisk mening mellan stadens ...
Som följd av en anpassning till Eurostats definitioner för Larger Urban Zones redovisas dessa områden (med en total folkmängd ... Traditionellt har Akerselven utgjort en gräns i såväl psykologisk, geografisk som socioekonomisk mening mellan stadens ...
Anpassningar av många av hans böcker filmatiserades, först ut var Brian De Palmas anpassning av Kings första publicerade roman ... Genom att blanda psykologisk thriller med splatter flyttade den genren ytterligare ifrån de gotiska trenderna från tidigare ... den var ett exempel på ett hot från Moder Natur kombinerat med psykologisk skräck. ...