Adaptiv är adjektivformen av adaption, som är ett annat ord för anpassning. Radiering (på engelska radiation) syftar till att ... Det skulle exempelvis kunna vara en fysiologisk egenskap som gör det lättare att komma åt en viss typ av föda. ... Dessa skillnader kan tillskrivas fenotypisk anpassning till olika miljöer; arterna lever i olika habitat och skiljer sig åt ... till exempel finns det många exempel på att divergent selektion samt anpassning till olika resurser leder till evolution av ...
Men vanlig träning ger också förstorat hjärta (idrottshjärta), som en fysiologisk anpassning, liksom fallet är då myometriet ...
Att anatomisk och fysiologisk anpassning har skett under årtusenden har modern forskning konstaterat genom att titta på olika ...