Ankor har platta simfötter. Ankor har oftast en orange näbb. Näbbarna är utvecklade för att kunna söka föda under vatten en ... Ankor är den domesticerade formen av gräsänder.[1] Ett undantag är den tama myskankan som härstammar från den vilda myskanden.[ ... Där har tama ankor funnits i minst 2 000 år.[2] Bland de egenskaper som gjorde gräsanden möjlig att domesticera var ungarnas ... I Sverige fanns inga tama ankor före medeltiden.[5] Första gången myskankan infördes till Sverige var omkring mitten av 1600- ...
Änkor/änklingar. 652. 6,91 % Könsfördelning[redigera , redigera wikitext]. Den 31 december 2015 fördelades Hofors kommuns ...
Änkor/änklingar. 747. 5,68 % Könsfördelning[redigera , redigera wikitext]. Den 31 december 2016 fördelades Osby kommuns ...
"Alla ankor på däck". Terence Harrison. Synopsis av : Patsy Cameron & Tom Naugle Manus av : John Semper & Tedd Anasti. 30 ... "Ankor på rymmen". James T. Walker. Synopsis av : Jymn Magon & Bruce Talkington Manus av : Jymn Magon & Len Uhley. 24 november ... "Dit inga ankor har varit förut". David Block. Len Uhley. 23 september 1987 (1987-09-23). 133. ... "Ankor i vilda västern". David Block. Richard Merwin. 17 november 1987 (1987-11-17). 136. ...
Gamla kvinnor och ankor. Leksaksbåtar i en å. Jägare i snö. Man som pinkar mot en mur. Iller som fångar ål vintertid Denna ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... [2] (Anomalospiza imberbis) är en fågel i familjen änkor inom ordningen tättingar.[3] Tidigare placerades den, liksom ... övriga arter i familjen änkor, i familjen vävare. Gökänkan placeras som enda art i släktet Anomalospiza.[3] Den förekommer på ...
Änkor/änklingar. 1 852. 6,39 % Könsfördelning[redigera , redigera wikitext]. Den 31 december 2015 fördelades Ystads kommuns ...
Änkor/änklingar. 1 345. 7,05 %. Könsfördelning[redigera , redigera wikitext]. Den 31 december 2015 fördelades Simrishamns ...
En del var änkor eller ogifta. Gemensamt för flertalet av dem var att de börjat ta uppdrag som kalaskokerskor därför att det ...
Uruppförd: 1881 Två änkor (Dvě vdory). Komisk opera i två akter. Text: Emanuel Zungel efter F. Mallefille. 1873/74. Uruppförd: ...
År1620 var tre av byns fyra bönder änkor. Denna by var tidigt industrialiserad. Bland annat fanns en driftig person, Sven ...
Fenomenet är mest känt vid konservering av änkor efter kyrkoherdar. Det uppkom i samband med reformationen på 1500-talet och ... Ragnar Norrman: Konserverade änkor och kvinnor på undantag. Prästänkornas villkor i Uppsala stift 1720-1920 - från änkehjälp ...
Det avsåg även här änkor. De som innehade ett hemman med skatteplikt el. liknande,[6] alltså på samma sätt som gällde för män. ... Redan förut blev änkor oavsett ålder myndiga vid makens död. Antalet kvinnor som hade rösträtt var försumbart.[7] ... Majoriteten av alla kvinnliga väljare uppges ha varit änkor, men det förekom också en minoritet ogifta myndigförklarade kvinnor ... änkor) som betalade skatt. 1858 fick kvinnor som i egenskap av företagare eller fastighetsägare av tomt, hus eller jord inom ...
Längst ner i trädgården ligger en liten sjö med ankor. Höns som bor i rullande hus flyttas dit det passar för att bland annat ... Dammen med ankor. ^ Mandelmann, Marie och Gustav (12 februari 2017). "Mandelmanns trädgårdar". Hemsida. Mandelmanns. https:// ...
Huvudsaklig målgrupp var änkor till präster, köpmän och ämbetsmän. 1910 Elisabethhemmet invigs och ett 20-tal änkor flyttar in ...
Hon sålde främst sitt gift till som ville bli änkor. En del av kunderna köpte giftet med avsikt att döda, andra kunder skulle ...
Där bedrevs även fågelavel med kalkoner, gäss, ankor och höns. Alla gårdens byggnader utom boningslängan förstördes vid en ...
Enligt Plutarkos, Diodorus Siculus och Quintus Curtius lät Tiridates, skattkammarens väktare, medan armén var i antågande skicka ett kapitulationsbrev till Alexander som ålade honom att bege sig till Persepolis som segrare. Rikedomarna skulle också snabbt vara vunna åt honom. Skrifterna nämner dock inte Alexanders svar. Diodorus och Quintus Curtius berättar även om ett möte på vägen till Persepolis med 4 000 stympade grekiska fångar som hade undergått dålig behandling från persernas sida. Persepolis fall följdes av en massaker på dess invånare och plundring av dess rikedomar. Efter att ha intagit staden år 331 f.Kr. lämnade Alexander en del av sin armé där och fortsatte sin färd, för att återvända till Persepolis en kort tid senare. Vid slutet av en dag av dryckeslag till segerns ära brändes Persepolis ned på order av erövraren i maj 330 f.Kr.[14] De anledningar som ska ha motiverat denna förstörelse är omtvistade. Plutarkos och Diodorus berättar att en ...
Där jagar djungelkatten under vintern främst vattenlevande fåglar som ankor. En liten del av födan utgörs av andra smådjur som ...
... n rekryterades som regel bland änkor eller döttrar till präster. Även den kvinnliga läraren på Sveriges enda flickskola ...
... änkor och inneboende. Även Hässelbygårdens förvaltare Karl Rehn bodde några år i kvarntorpet. Hans dotter Gerda föddes här den ...
Ett exempel på ovanliga vägmärken är varningsmärken med en groda och ett annat exempel är varningmärke med ankor. I Skanör med ...
Medlen nyttjades till understöd åt mäklares fattiga änkor och omyndiga barn.. ...
Änkor bär inte sindoor, vilket betecknar att deras makar inte längre lever. Dagen då kvinnan gifter sig appliceras sindoor för ...
... (Vidua chalybeata) är en fågel i familjen änkor inom ordningen tättingar. IUCN kategoriserar arten som livskraftig. ...
Sällan betraktas mårddjuret som skadedjur när det dödar höns eller tama ankor. Artens utbredningsområde minskar på grund av att ...
Rastandard kan exempelvis gälla hundar, katter, får, kor, hästar, gäss och ankor. Bland annat beskrivs helhetsintryck och ...
... (Vidua macroura) är en fågel i familjen änkor inom ordningen tättingar. Fågeln förekommer i Afrika söder om ...