*Vävnadsrekonstruktion

Biomolekyler: Angiogena faktorer, tillväxtfaktorer, differentieringsfaktorer samt benmorfogens proteiner. Tekniska Design ...