... är en lungvolym som anger hur mycket luft en människa kan blåsa ut efter en maximal inandning och ger en uppfattning om lungornas volym och funktion. Vitalkapaciteten varierar med lungstorleken och är således genetisk. Då det finns samband mellan lung- och kroppsstorlek kan det sägas att vitalkapaciteten till viss del beror på kroppslängd. Vid lungsjukdomar, exempelvis KOL, minskar ofta vitalkapaciteten och det beror då på att luftrörsväggarna blir mindre elastiska, luftvägarna allt trängre och lungblåsornas väggar kollapsar. Detta gör att mindre luft kan komma in i lungorna under maximal inandning och därmed kommer mindre luft att blåsas ut vid maximal utandning. ...
Diagnostekniker för andningssystemet. Dolda kategorier: *Artiklar med döda externa länkar 2017-07 ...
Andningssystemet (eller respirationssystemet) består av lungorna, bröstkorgen, diafragma och luftstrupe. Andningssystemet ... Talapparaten delas vanligtvis in i tre delar med olika funktion, andningssystemet, fonationssystemet och artikulationssystemet ...
Det skyddar nervcellerna från att dö, och påverkar processer i det kardiovaskulära systemet, andningssystemet och ...
Viruset påverkar bland annat andningssystemet hos djur och människor vilket leder till enklare förkylning med t.ex. hosta och ...
När den passerar andningssystemet kan det orsaka hosta. Vanligtvis får man inga symptom när den nått tarmen där den suger blod ...
Det finns två typer av syrgasförgiftning; en som angriper nervsystemet och en som angriper andningssystemet. Den senare orsakas ...
Syftet med ett kiai kan vara att skydda andningssystemet genom att pressa ut luft, spänna bålmusklerna, och att skrämma ...
Vid tillräckligt hög koncentration orsakar ozon en irriterande effekt på andningssystemet hos människor och djur samt en ...
... arna är de delar av andningssystemet genom vilket luften flödar för att komma från den yttre miljön (luften) till ...
... andningssystemet, utsöndringen, könsorganen och olika stadier av fosterutvecklingen. Utställningen innehåller ungefär tjugo ...
Andningssystemet · Endokrina systemet · Hjärt- och kärlsystemet · Immunsystemet · Integumentsystemet · Lymfsystemet · ... Respirationssystemet eller andningssystemet är det organsystem hos organismer som för syre till lungorna och som i gengäld ...
Ruben var också del i upptäckten av ett nära samband mellan orörligheten i lårbenet och det komplicerade andningssystemet hos ...
Det förekommer ofta symtom från magen och andningssystemet, till exempel svårigheter att andas (dyspné eller takypné), ...
... andningssystemet, kardiovaskulära systemet och urogenitala systemet. Generella betablockerare har både beta-2- och beta-1- ...
... gällande andningssystemet, blodkoagulering, lever-funktion, hjärt- och kärlsystemet, nervsystemet och njur-funktion) i ...
... gällande andningssystemet, blodkoagulering, lever-funktion, hjärt- och kärlsystemet, nervsystemet och njur-funktion) i ...
... et används för att hjälpa till att se stämbanden så att läkare eller specialistsjuksköterska vid intubation kan föra in en tub i luftstrupen (trachea) genom stämbanden för att skapa fri luftväg.. Laryngoskopet uppfanns 1854 av Manuel Patricio Rodríguez García. På bilden syns ett laryngoskop med Millerblad, det finns även en annan variant som har Macintoshblad vilket är böjt, medan Miller har ett rakt blad (som bilden visar). Bladet går att avlägsna från handtaget så att det kan bytas eller steriliseras efter användning. På bladet finns en liten lampa som används för att kunna visualisera stämbanden vid intubering av patienten. I handtaget finns två batterier som förser lampan med ström.. ...
Andningssystemet · Endokrina systemet · Hjärt- och kärlsystemet · Immunsystemet · Integumentsystemet · Lymfsystemet · ...
Andningssystemet · Endokrina systemet · Hjärt- och kärlsystemet · Immunsystemet · Integumentsystemet · Lymfsystemet · ...