Antibiotikumet är en del av antibiotikagruppen aminoglykosider. Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade artikel saknar ...
... är ett antibiotikum som tillhör klassen aminoglykosider. Ämnet används som engångsdoser initialt vid sepsis eller ...
... aminoglykosider, tetracyklin, kloramfenikol, eller ett cefalosporin. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material ...
... aminoglykosider och vankomycin. Dessa antibiotika administreras ofta intravenöst och används i kombination. För de som ...
Antibiotika som tetracykliner, aminoglykosider, linkosamider (klindamycin), kloramfenikol, makrolider och linezolid hämmar på ...
... används för att behandla flertalet infektioner. Till exempel; gentamicin och tobramycin kan användas för att ... Aminoglykosider är en typ av antibiotikum som hämmar bakteriers proteinsyntes, vilket leder till snabb bakteriedöd. ... är resistenta mot andra typer av aminoglykosider och neomycin används för att behandla infektioner av huden vid sår eller ... http://www.ne.se/aminoglykosider ^ http://www.britannica.com/EBchecked/topic/20760/aminoglycoside. ...
Antibiotikumet är en del av antibiotikagruppen aminoglykosider. Externa länkarRedigera. *. Wikimedia Commons har media som rör ...