Katalysatorn kan också användas för reduktiv alkylering av aminer och aminering av alkoholer. Vid reduktion av kol-kol- ...