... är ett narkotikaklassat centralstimulerande preparat som tillhör gruppen amfetaminer. Ämnet är något mindre potent än amfetamin ...
... kokain och/eller amfetaminer". Av hävd innefattas även användning av syntetiska opioider, som metadon, i denna definition. ...
Forskare på Texas A&M University påstår sig dock ha upptäckt fem olika amfetaminer i arterna Acacia berlandieri och Acacia ...
Motståndarna till denna teori medger att cannabisanvändare i vissa situationer kan börja använda amfetaminer, kokain eller ...
Kat Butylon MDMA Metylon Mefedron Kokain Metkatinon MDPV 4-substituerade amfetaminer Koffein Geranamine En del av dessa ...
... anekdotiska rapporter att kronisk samtidigt missbruk och tillförsel av det sedativa-hypnotiska GHB tillsammans med amfetaminer ...
... är ett läkemedel som används vid Parkinsons sjukdom. Det verkar genom att hämma ett enzym som heter MAO-B, och förhindrar på så sätt dopaminets nedbrytning i centrala nervsystemet. Eftersom mindre dopamin bryts ner minskar behovet av levodopa. Biverkningar som förekommer är aptitlöshet, illamående, kräkningar, ofrivilliga ryckningar, oro, mardrömmar och sömnsvårigheter. I låga doser har inte Selegilin någon antidepressiv effekt, eftersom det då bara blockerar MAO-B. I doser över 10-15 mg peroralt kommer det dock att börja blockera även MAO-A, vilket har en antidepressiv verkan. Dock leder detta även till att känsligheten för tyraminrika livsmedel ökar. MAO-A bryter ner tyramin, och tyramin som inte bryts ner kan orsaka väldigt högt blodtryck. I Sverige skrivs inte Selegilin ut mot depression, i USA finns det dock en beredning med Selegilin i transdermalt plåster som används mot depression, eftersom man på så vis kringgår den tyraminhöjande effekten. ...
4-substituerade amfetaminer. *Koffein. *Geranamine. En del av dessa preparat är syntetiska, de flesta halvsyntetiska. Även ...