Det misslyckade experimentet med legal förskrivning av amfetamin[redigera , redigera wikitext]. Narkotikabruk förekom i Sverige ... och injektionsbruk av en lösning av amfetamin och vatten blev vanligare.[12][13] Från bohemerna spred sig vanan till kriminella ... amfetamin, eller cannabis. Någon gång på slutet av 1940-talet till början av 1950-talet ökade amfetaminbruket i dessa kretsar, ... som var ansvarig för en betydande del av smugglingen av amfetamin till Sverige i början på 1970-talet.[20] Bejerot hade själv ...
N06BA01 Amfetamin. N06BA02 Dexamfetamin. N06BA03 Metamfetamin. N06BA04 Metylfenidat. N06BA05 Pemolin. N06BA06 Fenkamfamin. ...
Amfetamin metaboliseras till fenylättiksyra. Efedrin har använts av muskelbyggare i samband med "deffning", bl a i form av ett ... Efedrin kan ha en psykostimulerande effekt på liknande sätt som amfetamin, och enskilda patienter som använt sig av efedrin mot ...
Amfetamin narkotikaklassas i Sverige . Arbetarskyddsnämnden inrättas genom ett avtal mellan LO och SAF. Den är ett gemensamt ...
Vid OS 1952 i Oslo blev flera skrinnare sjuka efter att ha tagit amfetamin. I tyngdlyftnings-VM 1954 ställde Sovjet upp med ett ... Stimulantia såsom amfetamin och efedrin. Glukokortikoider såsom kortison och kortisol. Peptidhormoner Dessa omfattar bl.a. EPO ... Exempel på stimulantia är amfetamin, efedrin och koffein. Amfetaminets och efedrinets kemiska sammansättning liknar de ... vanligen amfetamin, och avlidit under pågående lopp för de inte märkte att de passerade en trötthetströskel. Mest kända fallen ...
Den närliggande substansen amfetamin framställdes i Tyskland 1887 av Lazar Edeleanu. Under andra världskriget delade det tyska ... Det liknar amfetamin men är något kraftfullare och mer beroendeframkallande. Drogen kan, genom en laboratorieprocess, ... Metamfetamin är likt amfetamin strukturellt. Framställningen sker vanligtvis som en reduktion av efedrin eller pseudoefedrin. I ...
Sverige inför recepttvång på amfetamin . Den svenska försvarsstaben begär 7,9 miljoner kronor för anläggandet av befästningar i ...
Efteråt upptäcktes amfetamin och alkohol i Simpsons blod. 18 juli 1995 avled Fabio Casartelli efter en vurpa vid en ...
Han testade bland annat amfetamin och LSD, den sistnämnda blev en återkommande drog i Wadlings liv. Han spelade i flera mindre ... Efterhand började han ta mer amfetamin och cannabis. För att dämpa avtändningen från amfetaminet brukade han använda lugnande ...
Exemplar på beteende stimulantia är kokain och amfetamin. Byggnads stimulantia ökar metabolisk aktivitet av celler. Exemplet ...
Droger - cannabis, amfetamin, kokain, ecstasy, heroin med fler. Dopingpreparat Wikimedia Commons har media som rör Urinprov. ...
Obduktionen visade att han var dopad med amfetamin. I mitten av 1960-talet började man inom sportvärlden genomföra dopningstest ...
Under de två år som projektet varade hade fyra miljoner doser (15 kg) amfetamin och 600,000 doser opiater (3.3 kg) förskrivits ... Drogerna som erbjöds var morfin, metadon men främst amfetamin. Från början var tio läkare delaktiga i projektet men fram mot ... samt gripandet av en storsmugglare av amfetamin bidrog till att hejda den snabba ökningen och den kraftiga nedgång av antalet ... överdos av morfin och amfetamin tillhandahållet av en patient tog projektet abrupt slut. ...
Jerry tog 8-10 kapslar amfetamin före varje uppträdande. 1981 lades han in på sjukhus för blödande magsår. Kort därefter lade ...
Exempel på psykostimulantia är koffein, efedrin, amfetamin och metylfenidat. Psykostimulantia används i små doser för bl.a. vid ... Termen "psykostimulantia" kan även innefatta narkotika, såsom olagligt amfetamin, fast dessa omfattas inte av ATC-koden. ...
Coppi medgav 1949 att han använt amfetamin under tävling. Tour de France Totalseger - 1949, 1952 Bergspristävlingen - 1949, ...
Amfetamin återfanns i hans tröja och i hans blod. Det finns numera ett minnesmärke över Simpson nära toppen. 1970 cyklade Eddy ... av en kombination av amfetamin, alkohol och utmattning. Han började att kränga våldsamt över vägen innan han föll ihop. Han ...
Den kirala liganden i denna reaktion är (S)-(+)-amfetamin. Racemiskt BINOL kan även framställas genom användning av järn(III) ...
... är varunamnet för en racemisk blandning av amfetamin(dl-amfetamin). Den marknadsfördes med start 1928 under detta ... Amfetamin Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ...
Droger som funnits länge, som amfetamin, har mycket väldokumenterade effekter. Kunskaperna om nya designerdroger är ...
Amfetamin förekommer i kombination med alkohol, heroin eller cannabis för synergieffekter. Vanligare är att bensodiazepiner ... Blandmissbruk är vanligast bland tunga narkomaner (intravenöst missbruk av amfetamin och heroin) men förekommer bland alla ...
Många illegala droger, som kokain, amfetamin, LSD och cannabis, såldes öppet. Festivalbesökarna betraktades som hippies (vilket ...
Ämnet är något mindre potent än amfetamin, men har istället längre verkningstid. Ämnet förekommer knappast alls på den svenska ...
En bil har använts som hjälpmedel vid transport av drygt 240 gram amfetamin. Det har inte ansetts föreligga särskilda skäl ...
Perry missbrukade under flera år bland annat av läkemedlet Vicodin, alkohol och amfetamin. Han började överdosera receptbelagda ...
Till psykoanaleptika räknas bland annat antidepressiva läkemedel, amfetamin, koffein och läkemedel mot demenssjukdomar. ATC-kod ...
Det kan även förekomma vid intag av amfetamin och hos fångar på fängelser. Det finns ett påvisat samband mellan ätstörningar ...
Exempelvis har innehavet av amfetamin sjudubblats i Sverige mellan åren 2000 och 2006.[källa behövs] Narkotikabrott Narko-ubåt ...
Donahue, som erkände att han var alkoholist, missbrukade även amfetamin, smärtstillande, kokain och marijuana. Han drabbades av ...
... innehåller katinon och katin som är centralstimulerande och har stora likheter med amfetamin. Drogen är narkotikaklassad i ...