... ser ut som ett lerigt pulver och består av alkali-aluminiumsilikater med porös struktur. Ordet zeolit kommer från de ... Zeoliter är en grupp vattenhaltiga, kristallina aluminiumsilikater som omfattar cirka 60 naturligt förekommande mineral och ett ...
... är en mineralgrupp av aluminiumsilikater med natrium, kalium eller kalcium. Ungefär 40 % av jordskorpan består av ...
Typisk jonbytare är jonbytesresiner (olösligt, poröst polymersubstrat), zeoliter (kristallina aluminiumsilikater), ...
Än idag är material baserade på aluminiumsilikater de mest förekommande, på grund av deras vanliga förekomst i jordskorpan och ...