Aluminiumoxid. Alun, Alumen. Kaliumaluminiumsulfat, (KAl(SO4))2 · 12H2O. Ambrettmysk. 2,6-dinitro-3-metoxi-4-(tertbutyl)toluen ...
Aluminiumoxid Al2O3 14,9 % 24,0 % Kalciumoxid CaO 11,8 % 15,9 % ...
Även aluminiumoxid förekommer ofta. Dessa sprids från flygplan, drönare, missiler eller ballonger av den typ som används som ...
Kromtrioxid Aluminiumoxid Järn(III)oxid. ...
Aluminiumoxid (ytskiktet på aluminium) 35. *Stål omkring 40, varierar beroende på legeringen. ...
Bland konstgjorda slipmaterial märks aluminiumoxid och kiselkarbid. De naturliga slipmineralerna ersätts alltmer av de ...
Aluminiumoxid Zinkoxid Kalciumoxid ^ [a b] Magnesia i SAOB. ^ Gunnar Hägg 1963, Allmän och oorganisk kemi, förlag Almqvist & ...
... är även en ålderdomlig benämning på aluminiumoxid. Lerjordar kallas de jordarter som får sina viktigaste egenskaper ...
Konstslipstenar tillverkas av smärgel, aluminiumoxid eller andra hårda mineral. Slipning, som kan utföras mot eller med ...
... framställs av bauxit, som innehåller mellan 50 och 60 % aluminiumoxid. Först tas ren aluminiumoxid fram genom en ... Porernas yta består av Böhmit som är en hård form av aluminiumoxid. Poren fylls med olika förseglingsämnen, såsom ...
Ju mera aluminiumoxid varan innehåller, dess sämre är den. En sådan sämre sort kallas kugellack och är vanligen ljusare till ...
Aluminiumrik basalt består till mer än 17% av aluminiumoxid. Alkalin basalt har en låg halt kiseloxid och en hög halt natrium. ...
Viktiga exportvaror är kol, aluminium, aluminiumoxid, cementprodukter och flytande ammoniak. Årligen passerar 70 miljoner ton ...
... (ibland kallat harmofan) är ett mineral bestående av aluminiumoxid. Korund förekommer sparsamt i vissa bergarter såsom ... erhålls genom en speciell form av smältning av aluminiumoxid, där tillsättning av kromoxid ger konstgjord rubin, medan tillsats ...
... är dock världens största producent av primäraluminium och aluminiumoxid. ^ "Financial Statements for Alcoa Inc.". Google ...
Zink Zinkvitt Aluminiumoxid Magnesiumoxid. ...
I kontakt med vatten sönderfaller ämnet i svavelväte (H2S) och aluminiumoxid (Al2O3). Aluminiumsulfid bildas då en blandning av ...
Den aluminiumoxid som används vid produktionen kommer främst från Jamaica, Spanien och Irland. Spanien har inga egna ...
Tillsammans med aluminiumoxid (Al2O3) och aluminiumoxidhydroxid (AlO(OH)) utgör de huvudkomponenterna i bauxit. ... Aluminiumhydroxiden kalcineras sedan och bildar aluminiumoxid ur vilken sedan metallisk aluminium kan utvinnas. Förutom som ...
Aluminiumoxid (safir) är ett annat exempel på ett hårt, isolerande, material med hög ledningsförmåga. ...
... är en förening av natriumoxid och aluminiumoxid, och är en viktig kommersiell produkt. Det utgör en viktig ...
Aluminiumoxid fungerar i sin tur som råvara vid framställning av aluminium genom elektrolys med Hall-Héroult-metoden.) I en ... Rödslam är en fast restprodukt vid förädling av bauxit till aluminiumoxid med den industriellt dominerande bayermetoden. ( ... genomsnittlig fabrik motsvarar mängden producerat rödslam en till två gånger mängden producerad aluminiumoxid. ...
Det förekommer också att mineralet används för tillverkning av aluminiumoxid och soda samt inom cementindustrin. Meyers ...
Innerisolator i förbränningsrummet av en keram, vanligen aluminiumoxid som tål hög temperatur och högt tryck. Ytterisolering av ...
Glasull kan man använda som fast fas tillsammans med aluminiumoxid när man till exempel gör separationsmetoden ...
Sodan i saltet förenas då med aluminiumoxid och silikat till en klar, tunn glasyr med stor motståndskraft. Under 1500-talet ...
Bland stadens större arbetsgivare kan nämnas Airbus, Dow Chemical, Aluminium Oxid Stade, Areva och Prokon Nord Energiesysteme ...
När aluminiumfosfat uppvärms sönderfaller det i aluminiumoxid och fosforpentoxid, det sistnämnda ämnet absorberar vatten/ ...
Den vanligaste armeringen är glasfiber men man använder även andra material som exempelvis aluminiumoxid, borfiber och ...