Effektiv altruism. Begrepp. Välgörenhet • Filantropi • Kvalitetsjusterade levnadsår • Epistemisk rationalitet • Utilitarism • ...
... en organisation som utbildar pokerspelare om effektiv altruism[4] och samlar in pengar till specifikt utvalda effektiva ... "News: Liv Boeree on Effective Altruism". www.pokerstrategy.com. https://www.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Liv-Boeree-on ... Altruism_100487/.. *^ "Raising for Effective Giving: About". Raising for Effective Giving: About. http://reg-charity.org/about/ ...
Effektiv altruism. Begrepp. Välgörenhet • Filantropi • Kvalitetsjusterade levnadsår • Epistemisk rationalitet • Utilitarism • ...
altruism = förutsättningslöst självutlämnande. *affekt = kortvarigt övergående uttryck för känslor. *hallucination = ...
Altruism borde alltså reducera den egna förmågan att reproducera. Många evolutionsforskare ansåg att gruppurval är lösningen på ... Han argumenterar vidare för att altruism i vissa fall kan vara en evolutionärt stabil strategi, trots att man kan tro att detta ... Men W. D. Hamilton använde det gen-centrerade perspektivet för att förklara altruism i termer av släkt-urval, det vill säga att ... På liknande sätt utvecklade Robert Trivers teorin om reciprok altruism, där en individ ger en fördel till en annan, med ...
Effektiv altruism ^ "Norrsken Foundation" (på en-GB). Norrsken Foundation. Arkiverad från originalet den 25 oktober 2016. https ... Norrsken Foundation är en svensk effektiv altruism-stiftelse grundad 2016. Stiftelsen är baserad i Stockholm och finansieras av ...
Altruism - uppoffring för samhällets skull - är också viktigt. Välkända eusociala djur är bin, getingar och myror, som alla hör ...
Egoism i allmänhet brukar ställas i kontrast till altruism. Den psykologiska egoismen har omfamnats av flera sociobiologer ... Homo Economicus Etisk egoism Rationell egoism Altruism Rachels, James, The Elements of Moral Philosophy (1986) Uppslagsordet ...
Frödings egocentriska ungdomskärlek börjar övergå i altruism och kärlek till allt levande. Denna insikt om Enhet i Mångfald är ...
Förväxla inte altruism med vänlighet, god vilja eller respekt för andras rättigheter . Dessa är inte grundvalar, utan ... Den icke reducerbara grunden för altruism, den absoluta basen, är självuppoffring - vilket innefattar ; självskadande, ...
The Evolution of Altruism Arkiverad 21 juni 2005 hämtat från the Wayback Machine. Sociobiology (Stanford Encyclopedia of ... Cronin, H. (1992). The Ant and the Peacock: Altruism and Sexual Selection from Darwin to Today. Cambridge: Cambridge University ...
effective-altruism.com/ea/5f/effective_altruism_reading_list/ "Effective altruism reading list"]. effective-altruism.com/ea/5f/ ... Boken nämns ofta som ett grundläggande verk inom effektiv altruism, en intellektuell och social rörelse inom vilken man ... effective_altruism_reading_list/. ^ The Life You Can Save - Gustav Alexandrie ^ The Life You Can Save i Svensk musiks databas ...
Bykvist var handledare för effektiv altruism-grundaren William MacAskills doktorsavhandling om moralisk osäkerhet. Moral ...
"The evolution of reciprocal altruism." Quarterly Review of Biology. 46: 35-57. Robert Trivers, en av världens främsta ... idéer som kopplar evolutionsteorin till utvecklingen av djurs sociala beteenden och utvecklade teorin om reciprok altruism, där ...
Noddings bidrag innefattar tolkningar av forskningsresultat intill roten av medlidande, altruism och fredliga mänskliga ...
Effektiv altruism ^ "GiveDirectly Frequently Asked Questions". GiveDirectly. https://www.givedirectly.org/faq. Läst 14 december ...
Besläktat med altruism i modern filosofi. Hjälpsamhet är en personlig egenskap. Hjälpsamma personer hänger sig åt att hjälpa ...
Detta beteende har gjort arten till ett viktigt exempel i etologiska teorier rörande altruism bland djur. Amotz Zahavi ...
... r/Agapemåltid Altruism Jesusfolket ^ Beskow, Per (1975). Teologisk ordbok. Stockholm: AWE/Gebers. Libris 7218569. ISBN 91- ...
Boesch C, Bolé C, Eckhardt N, Boesch H (2010) Altruism in Forest Chimpanzees: The Case of Adoption. PLoS ONE 5(1): e8901. doi: ... Warneken F, Hare B, Melis AP, Hanus D, Tomasello M (2007) Spontaneous Altruism by Chimpanzees and Young Children. PLoS Biol 5(7 ... Det finns också många tendenser till altruism,[7][8] bl.a. förekommer det att föräldralösa ungar "adopteras", och därmed ...
Selektion på gruppnivå är kanske som mest aktuell vid förklaringar av evolution av biologisk altruism och sociala egenskaper. ... Ett exempel på detta är utvecklandet av egenskapen altruism och huruvida egenskapen selekterades för på individ- eller ...
... altruism och kognitionsvetenskap. Han har också kritiserat Church of Satan för att de inte engagerar sig i social rättvisa utan ...
Altruism Egoism Wikimedia Commons har media som rör Girighet. Bilder & media ^ "CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Avarice". www.newadvent. ...
Singer är en av förgrundsfigurerna inom effektiv altruism-rörelsen. Singer har haft en professur på Monash University i ... Singer är styrelseledamot i Animal Charity Evaluators, en välgörenhetsutvärderare inom effektiv altruism-rörelsen som forskar ...
Reciprocitetsprincipen Altruism och Reciprok altruism ^ [a b c] Niklas Zachrisson. "Organdonation - gåva, offer eller delad ...
Han undervisar inom spiritualitet och substantiell evolution som baseras på kärlek, altruism och ädelmodigt beteende. Seyed ... http://www.heartmeditation.eu/. ^ "Video "A Discussion on Human Rights, Heart Meditation and Altruism"". 20 December 2016. ...
Han har också intresserat sig för existentiella risker och effektiv altruism. Jebari syns flitigt i medier såsom Dagens Nyheter ...
Den gyllene regeln Egoism Altruism Reciprok altruism en:Tit for tat. ...
För en svensk effektiv altruism-stiftelse grundad 2016, se Norrsken Foundation. Spela upp media Polarsken är ett ljusfenomen ...