Genom alternativ splitsning, finns 2 stora proteiner som genereras, Lamin A och en kortare Lamin C, som är resultatet av en ... Även om denna mutation inte ändrar aminosyrasekvensen av proteinet (en konserverad eller "tyst" mutation), införs en alternativ ... alternativ delning inom exon 10. Mutationen för progeria är i exon 11 och därför påverkar inte Lamin C.[1] Patienter med ...
För splitsning inom biokemi, se RNA-splitsning. Splits är ett sätt att foga ihop rep (slaget tågvirke eller vajer) i varandra ... Den är ett smidigare alternativ att skarva ett rep med en kätting än att använda ögonsplits med kaus och schackel. Backsplits, ... ISBN 91-534-2122-1 Merry, Barbara (1993). Handbok i splitsning. Västerås: ICA bokförlag. ISBN 91-534-1534-5 "Öglesplits" (PDF ...
... , även alternativ splicing, är en RNA-splitsningsmekanism varvid en enskild gen kan ge upphov till olika ...