Vid långtidsbehandling av gikt används allopurinol (en xantinenzymhämmare.) Indometacin var ett (NSAID-)preparat som förr ...
allopurinol, används vid gikt. pyrimetamin, mot malaria. trimetoprim, används mot meningit, blodförgiftning, och nedre ...
Därför använder de läkemedlet allopurinol som hämmar omvandlingen av hypoxantin till xantin och därigenom en hämning av ...
Allopurinol Klorokin Azatioprin Hydroxyklorokin Metotrexat Penicillamin Sulfasalazin Acetylsalicylsyra ^ Tiopental kan användas ... Azathioprin Ciclosporin Tretinoin Allopurinol Asparaginas Bendamustin Bleomycin Kalciumfolinat Kapecitabin Karboplatin ...
M04AA01 Allopurinol M04AA02 Tisopurin M04AA03 Febuxostat M04AA51 Allopurinol, kombinationer M04AB01 Probenecid M04AB02 ...
... är ett läkemedel som motverkar gikt och höga halter av urinsyrahalter i blodet och som används speciellt i samband ... "Allopurinol". http://dinamediciner.se/mediciner/allopurinol. Läst 22 november 2016. ... med sjukdom i njurkanalerna (giktnefropati) och stenar i urinvägarna (urasten). Allopurinol hämmar bildningen av urinsyra i ...