... är ett specialfall av alkylering. Acetylering Denna artikel inom organisk kemi saknar väsentlig information. Du kan ...
De brukar kallas Friedel-Crafts alkylering och Friedel-Crafts acylering. Friedel-Crafts alkylering innebär att en halogenalkan ...
Dessa processer inkluderar katalytisk krackning, hydrokrackning, isomerisation, reformning och alkylering. Rena destillat kan ...
Den framställs genom alkylering av lätta olefiner med lätta paraffiner; till exempel iso-buten med isobutan, butan och propan. ...
Många färgämnen framställs också genom alkylering av anilin (C6H5NH2) med kloretanol. Det används även för tillverkning av ...
Reaktionen kallas för alkylering. Ett exempel är alkylering av reaktiva olefiner (alkener) med paraffiner (alkaner). Då fås ...
Ämnet framställs genom O-alkylering av salicylaldehyd med hjälp av klorättiksyra följt av dehydrering av den resulterande etern ...
DMG kan framställas genom alkylering av glycin via Eschweiler-Clarke-reaktionen. I den här reaktionen behandlas glycin med en ...
... framställs vanligen genom alkylering av förgasad ammoniak (NH3) med etanol (C2H5OH). 3 C 2 H 5 O H + N H 3 → ( C 2 ...
Katalysatorn kan också användas för reduktiv alkylering av aminer och aminering av alkoholer. Vid reduktion av kol-kol- ...
Självantändningspunkten är 305 °C. Dietylamin framställs vanligen genom alkylering av förgasad ammoniak (NH3) med etanol ( ...
Föreningen genomgår lätt O-alkylering för att ge cycloheptatrienylderivat, som i sin tur är mångsidiga syntetiska intermediärer ...
... i en Friedel-Crafts alkylering för att tillverka kumen (isopropylbensen). Kumen oxideras sen till fenol och aceton (C3H6O). ...
Det används också för att tillverka epoxiplast genom alkylering med bisfenol A. Det kan även användas för att tillverka andra ...
... tillverkas industriellt genom alkylering av anilin med metanol (CH3OH) tillsammans med en syrakatalysator: C 6 H ...
... är en reaktion där en alkylgrupp förs över från en molekyl till en annan. Den vanligaste metoden är att alkylgruppen ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...