Alkaloider är aminer från växriktet. Aminer reagerar svagt basiskt. Beroende på hur många väteatomer som ersatts delar man in ... Heterocykliska aminer finns också i alkaloider där kokain, nikotin, morfin, heroin och LSD ingår samt i klorofyll, hemoglobin ...
Harmala-alkaloider, yohimbin, reserpin Rauwolfia-alkaloider: reserpin Purin-gruppen: Xantiner: koffein, teobromin, teofyllin ... Alkaloider är en grupp kvävehaltiga aminer som förekommer hos olika växter och som ofta har en stark inverkan på ... Många alkaloider är kraftigt verkande gifter; i små doser har de stor medicinsk betydelse. Alkaloiderna har använts som droger ... opium-alkaloider (morfin, kodein, tebain, Isopapa-dimetoxy-anilin, papaverin, narkotin, sanguinarin, narcein, hydrastin, ...
Alkaloider[redigera , redigera wikitext]. Alkaloider definieras som naturligt förekommande kvävehaltiga ämnen som, när de löses ... Några kända alkaloider är nikotin, morfin, koffein, atropin och kokain.[2][14] Nikotinets och koffeinets uppiggande verkan ... Alkaloider är de ämnen som verkar kraftigast på människor och djur, vilket innebär att de finns i förhållandevis liten mängd. ... De mest verksamma ämnena var alkaloider från opievallmo, (Papaver somniferum).[2][3] ...
Arthur Stoll, som var Hofmanns arbetskamrat på Sandoz, hade tidigare forskat på mjöldrygans alkaloider, och därigenom kunnat ... Efter framställandet av ergotamin avstannade dock studierna av mjöldrygans alkaloider, tills Hofmann återupptog dem. Han ... Hofmann utförde sedan hydrogenering på dessa tre alkaloider, vilket framställde substanserna dihydroergokristin, ... Därefter började Hofmann forska kring mjöldrygans alkaloider. ...
Växten innehåller flera alkaloider som hyoscyamin och skopolamin. Idag odlas växten för industriell framställning av L- ...
... kallas alla alkaloider som finns i opium. De viktigaste opiaterna från opium är morfin, kodein, tebain, papaverin, ... noskapin och narcein.[enligt vem?] Det finns även cirka 25 andra alkaloider men dessa har inte någon effekt på nerverna och ...
Alkaloider är de ämnen som verkar kraftigast på människor och djur, vilket innebär att de finns i förhållandevis liten mängd. ... Liksom alkaloider påverkar även glykosider människor och djur i hög grad vid små doser. Många glykosider har ingen medicinsk ... Alkaloider definieras som naturligt förekommande kvävehaltiga ämnen som, när de löses i vatten, ger upphov till en basisk ... Alla alkaloider är giftiga vid för höga doser. De används i huvudsak som kramplösande, smärtstillande och hostlindrande medel. ...
Bladen innehåller små mängder av levertoxiska pyrrolizidin alkaloider. Gurkörten planteras som bifoderväxt. Ibland odlas sorten ...
... innehåller alkaloider, som är giftiga för många djur. Statens veterinärmedicinska anstalt klassificerar stånds som en ...
... ämnesgruppen alkaloider. Dessa utvanns ursprungligen ur växtsafter, men många kan också framställas syntetiskt. De flesta ...
a. enzymer, alkaloider, samt klorofyll, antocyaniner och andra växtfärgämnen. Han upptäckte också den kemiska släktskapen ...
De innehåller olika alkaloider såsom atropin, hyoscyamin och skopolamin. Samma ämnen, men i mycket större mängder per planta, ...
Bland Icke-alkaloider har man funnit sitosterol och beta-metylsculetin (synonym scopoletin). Europeisk alruna ansågs som ... Rotens medicinska verkan kommer av ett antal verksamma alkaloider. Man har isolerat över 80 olika substanser i Mandragona- ...
Mjölksaften innehåller alkaloider, kautschuk (1-2%) och andra kemiska föreningar. Vissa arter är giftiga. Fröna växer i baljor ...
Denna bark innehåller flera alkaloider varav den viktigaste är yohimbin. Ruset karakteriseras av inledande illamående under ...
Ämnet har en mycket komplex struktur och hör till gruppen alkaloider. Det finns inget egentligt motgift mot akonitinförgiftning ...
Växterna innehåller flera starkt hallucinogena alkaloider som hyoscyamin, skopolamin och atropin. De har använts vid ceremonier ...
Drogen innehåller en flyktig olja, alkaloider, en glykosid och bitterämnet angosturin. Drogen hade länge användning som ...
1960 analyserade Hofmann fröna och upptäckte att de innehöll ergotaminliknande alkaloider. Innan upptäckten hade man trott att ...
Kaktusen innehåller många alkaloider varav det hallucinogena ämnet meskalin är en. Bruket av peyote samt andra hallucinogena ...
Genom historien har ett antal arter nyttjats inom folkmedicinen; lobelior innehåller gott om alkaloider, och lobelin (finns i ...
Arten betecknas som mycket giftig och innehåller flera alkaloider, som exempelvis scopolamin. Släktnamnet Scopolia hedrar den ...
Aktiva substanser är alkaloider som berberin, jatrorrhizin, columbamin, palmatin, berbamin och oxyacanthin. ^ Carl Fredrik ...
Växten innehåller flera giftiga alkaloider som till exempel Atropin, Skopolamin och Hyoscyamin. Spikklubbesläktet (Datura) är ...
... en innehåller alkaloider och är giftig om den förtärs i stora mängder. Hyacinten kan också utlösa symptom hos ...
Olika alkaloider påverkas dock olika av omvandling mellan deras salt/fribas form. Amfetamin som i sitt sulftatsalt brukar ... Beteckningen fribas används ofta i sammanhang om olika droger som är alkaloider. Fribas är även namnet på kemiska droger där ... är samma som för andra alkaloider, även om liknande tendenser med största sannolikhet kan antas. Eftersom fribaser och salter ...
Mjölksaften i opievallmo innehåller flera narkotiska alkaloider, bland annat morfin och kodein. Efter intagande av vallmofrön ...
Exempel på alkaloider finns i läkemedel som morfin, kodein, kinin och altropin. En av de första att belägga sambandet mellan ...
Aktiva substanser är alkaloider som berberin, jatrorrhizin, columbamin, palmatin, berbamin och oxyacanthin. Inom homeopatin ...
... en innehåller ett flertal giftiga substanser (alkaloider) där koniin är den viktigaste. Giftet verkar genom att angripa ...