"Diferentialavkodning". Hårdvarubaserad SOQPSK-algoritmer. Linköpings universitet. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2: ...
För de flesta algoritmer beror körtiden på hur indata ser ut, t.ex. om vi ska sortera något som nästan redan är sorterat går ... Janlert, Wiberg, Lars-Erik, Torbjörn (2000). Datatyper och algoritmer ...
När man syftar på andra algoritmer som undersöker alla lösningar i jakt på den bästa brukar man använda termen totalsökning. ... "Ordlista , Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (DD1352) , KTH" (på sv). www.kth.se. https://www.kth.se/social/course/ ...
Denna talteori har också lett till upptäckten av algoritmer som Cramérs förmodan. Inom detta område studeras algoritmer. Snabba ... algoritmer för primtalstest och heltalsfaktorisering har utbredd tillämpning inom kryptografi. Basics of Computational Number ...
Ett flertal algoritmer används för primtalsfaktorisering. Den enklaste är trial division, vilken innebär att man för ett tal n ...
Low pass filter med olika algoritmer. Low pass filter eller high cut filter är den filtreringstyp som skär bort de höga ...
Aktivitetsdiagram används för att definiera algoritmer. De kan användas vid Diskret händelsestyrd modellering, till exempel för ...
Istället är nycklar för öppen-nyckel-algoritmer som RSA mycket större, närmare bestämt 512-4096 bitar. En nyckel på 128 bitar ... När man talar om nycklar i storleken 100-200 bitar, menar man oftast nycklar för symmetriska algoritmer som DES och AES. ... Ytterligare algoritmer kommer sannolikt att upptäckas. Asymmetrisk kryptering kan dels användas för kryptering, dels för ...
... läran om konstruktion och analys av algoritmer. Till skillnad från vanlig matematisk analys, den analytiska, utgår numeriken ...
Detta är grunden för vissa kryptografiska algoritmer. En matris kan faktoriseras till en produkt av en ortogonal matris eller ...
Rekursionsteori handlar om algoritmer och besläktade begrepp. Vilka typer av problem kan lösas "mekaniskt"? Finns det olika ...
Tekniken bygger vanligen på algoritmer inom bildanalys. Det vanliga är att först använda en ansiktsdetektor för att först ...
För att kunna avgöra om det finns ännu effektivare algoritmer för att problem kan det också vara intressant att reflektera över ... För vissa algoritmer är medelkomplexiteten av intresse. Normalt analyseras endast problemets asymptotiska komplexitet och inte ... Med andra ord, finns det någon gräns för hur effektiva algoritmer man kan hitta för ett visst beräkningsproblem? Här använder ... Några viktiga komplexitetsklasser är P, som brukar representera problem där praktiskt tillämpbara algoritmer, och NP, där det ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Framräknat ur höjduppgifter (DEM 3") från Viewfinder Panoramas. Mer ... om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Signifikant fler inom 20 kilometers radie jämfört med genomsnittlig ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Pulau Teun hos Geonames.org (cc-by); post uppdaterad 2013-12-09; ... Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Framräknat ur höjduppgifter (DEM 3") från Viewfinder Panoramas. ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ [a b] Soulce hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2014-04-04; ... Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Framräknat ur höjduppgifter (DEM 3") från Viewfinder Panoramas. ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ McKellar Island hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2006-01- ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Signifikant fler inom 20 km radie jämfört med genomsnittlig ... Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Framräknat ur höjduppgifter (DEM 3") från Viewfinder Panoramas. ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Signifikant fler inom 20 km radie jämfört med genomsnittlig ... Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Framräknat ur höjduppgifter (DEM 3") från Viewfinder Panoramas. ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Den punkt som syns högst över den lokala horisonten runt platsen, ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ "Major River Basin" (Esri Shape). Natural Resources Canada. http:// ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ "Viewfinder Panoramas Digital elevation Model". http://www. ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Den punkt som syns högst över den lokala horisonten runt platsen, ... Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Största utsträckningen av den höjdkurva som ger primärfaktorn. ^ ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Boloto Mokh hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2012-02-29; ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ [a b] Kombor Ch'af hos Geonames.org (cc-by); post uppdaterad 2012- ... Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Största utsträckningen av den höjdkurva som ger primärfaktorn. ^ ... Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Framräknat ur höjduppgifter (DEM 3") från Viewfinder Panoramas. ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Yeelirrie Airport hos GeoNames.Org (cc-by); post uppdaterad 2011-06 ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Framräknat ur variansen i alla höjduppgifter (DEM 3") från ... Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Signifikant fler inom 20 km radie jämfört med genomsnittlig ... Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Framräknat ur höjduppgifter (DEM 3") från Viewfinder Panoramas. ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Nanggalalevu Bay hos Geonames.org (cc-by); post uppdaterad 1993-12- ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Största utsträckningen av den höjdkurva som ger primärfaktorn. ^ ... Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Framräknat ur höjduppgifter (DEM 3") från Viewfinder Panoramas. Mer ... om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ Signifikant fler inom 20 kilometers radie jämfört med genomsnittlig ...
Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer. ^ "Major River Basin" (Esri Shape). Natural Resources Canada. http:// ...