Alfaprodin och betaprodin är isomerer. Betaprodin är narkotikaklassat och ingår i förteckning N I i 1961 års allmänna ...
Starka: alfacetylmetadol alfameprodin alfametadol alfametyltiofentanyl alfaprodin alfentanil buprenorfin fentanyl heroin ...
... och betaprodin är isomerer. Alfaprodin är narkotikaklassat och ingår i förteckning N I i 1961 års allmänna ... Alfaprodin, summaformel C16H23NO2, är ett smärtstillande preparat som tillhör gruppen opioider. ...