... är potent för histaminreceptorer, kolinerga muskarinerga receptorer och lite för de alfaadrenerga receptorerna. ... Antagonistiska effekter vid histamin H1-receptorer ger trötthet och kan ge viktökning fastän antagonistiska effekten vid 5-HT2C ... Den kan involvera antagonism vid 5-HT2-receptorerna och histaminreceptorer samt kolinerga muskarinerga receptorer. Antagonism ... Olanzapin har en högre affinitet för 5-HT2-receptorer än dopaminreceptorer. ...
... en partiell dopaminreceptoragonist som saknar sedativ effekt då den inte binder särskilt starkt till alfa-adrenerga receptorer ... Aripiprazol har en signifikant affinitet till 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C och till 5-HT7-receptorer. Alla tros ha en viktig roll i ... Aripiprazol har en annorlunda mekanism vid dopaminet, som dopamin D2-receptorer, vilket även ses med dopamin D3 och dopamin D4 ... På ett plan finns likhet med Risperidon genom en avsaknad affinitet till kolinerga muskarinerga receptorer, vilket kan ge vissa ...
... och betaadrenerga receptorer, men har mycket större affinitet för de alfaadrenerga receptorerna. När noradrenalin binder till ... eller insöndras i blodet och fungera som hormon när det fäster på adrenerga receptorer i målceller, huvudsakligen i sympatiska ...
Alfaadrenerga receptorer[redigera , redigera wikitext]. Alfaadrenerga receptorer indelas i två undergrupper. De är framför allt ... Noradrenalin har större affinitet för alfaadrenerga receptorer. *Alfa-1-adrenerga receptorer använder GQ- och G11-proteiner som ... Betaadrenerga receptorer[redigera , redigera wikitext]. Beta-adrenerga receptorer indelas i tre grupper. De påverkar bl.a. ... Vid giftstruma ökar antalet beta-adrenerga receptorer i hjärtat och hjärnan,[5][6] men vid hypotyrodism ökar antalet i levern.[ ...
Alfaadrenerga receptorerRedigera. Alfaadrenerga receptorer indelas i två undergrupper. De är framför allt receptorer till ... Noradrenalin har större affinitet för alfaadrenerga receptorer. *Alfa-1-adrenerga receptorer använder GQ- och G11-proteiner som ... Betaadrenerga receptorerRedigera. Beta-adrenerga receptorer indelas i tre grupper. De påverkar bl.a. hjärnan, hjärtmuskeln, ... Vid giftstruma ökar antalet beta-adrenerga receptorer i hjärtat och hjärnan,[5][6] men vid hypotyreos ökar antalet i levern.[7] ...
... alfa adrenerga (till exempel ortostas) och antikolinerga (till exempel muntorrhet) biverkningar, medan högdos typiska ... men flera medel har distinkta effekter på andra neuronala receptorer (alfa1, histamin och muskarin) som i allmänhet förklarar ...