... faktorer som elastas och antiproteolytiska faktorer som antitrypsin kan också vara rubbad som vid alfa-1-antitrypsinbrist. När ...
α₁-antitrypsinbrist eller alfa1-antitrypsinbrist, även kallat A1AD eller alfa-1, är en ärftlig sjukdom där alfa1- ... Wikimedia Commons har media som rör Alfa1-antitrypsinbrist. Bilder & media Denna artikel om medicinsk vetenskap eller ...
Alfa-1-Antitrypsin är ett plasmaprotein som är en proteasinhibitor. Den har en något lägre molekylmassa än albumin och är ett ... Vid alfa-1-antitrypsinbrist finns risk för såväl lung- som leversjukdom. Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig ...
Alfa 2-makroglobulin. *Alfa1-antitrypsinbrist. *Allmän daglig livsföring. *Anasarka. *Andra andningen. *Andropaus ...