Alanin transaminas. ALAT. Enzym. Leverspecifik skademarkör Gamma glutamyl transpeptidas. GGT. Enzym. Skada och/eller ...