... , (Olalla, Aulaire) född omkring 292 i Mérida, Spanien, död 10 december 304 i Mérida, var en romersk kristen flicka som led martyrdöden under kejsar Diocletianus kristendomsförföljelse. Det finns andra uppgifter som placerar hennes martyrium till kejsar Trajanus Decius' tid (249-251). Hon vördas som helgon inom Romersk-katolska kyrkan och är ett av Spaniens viktigaste helgon, skyddshelgon för Mérida, Oviedo och Totana. Hennes minnesdag firas den 10 december. Eulalia föddes i en förnäm kristen familj och kom tidigt att ägna sig åt bön och meditation. Hon hade hört om de kristna martyrerna i Rom och längtade efter att efterlikna dessa. När Eulalia var 12 år sökte hon enligt hagiografin upp den romerske ståthållaren i Mérida (dåvarande Emerita Augusta) och bekände sin tro på Jesus Kristus. Romerska soldater började då att tortera flickan, bland annat genom att hugga med köttkrokar i hennes kropp. Hon kastades därefter naken ut på en gata. Hennes ...
Alanin (også Ala eller A) er en α-aminosyre, der findes i næsten alle proteiner. Den findes i en L- og en D-form, hvoraf det kun er L-formen der findes naturligt.. Alanins sidekæde er en methylgruppe (-CH3), og denne aminosyre er således en af de simpleste α-aminosyrer, og klassificeres som en alifatisk aminosyre. Alanin dannes ved overførsel af en aminogruppe til pyruvat, en såkaldt transamineringsreaktion.. Methylgruppen er ikke særlig reaktiv, og er sjældent involveret i proteinets funktion. Den kan dog spille en rolle i substratgenkendelse og specificitet, specielt ved interaktioner med andre ikkereaktive atomer som f.eks. kulstof.. Alanin findes i alt kød, fjerkræ, fisk og mælkeprodukter.. Alanins rolle er at transportere NH4+ fra muskel til lever.. En modificeret udgave af alanin er beta-alanin.. ...
... (förkortas Ala eller A) är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner. Den är neutral, hydrofob och opolär. Den är den näst minsta aminosyran, efter glycin. I den genetiska koden kodas alanin av fyra kodon: GCU, GCC, GCA och GCG. Alanin är icke-essentiell, och bildas av bl.a. pyruvat, men kan också intas via föda, till exempel kött, bönor, fullkorn och mjölkprodukter. Den spelar roll i immunförsvaret, glykolysen och citronsyracykeln, varigenom den förser hjärnan och muskler med energi. I hjärnan kan den verka som signalsubstans. ...
Alanin (også Ala eller A) er en α-aminosyre, der findes i næsten alle proteiner. Den findes i en L- og en D-form, hvoraf det kun er L-formen der findes naturligt.. Alanins sidekæde er en methylgruppe (-CH3), og denne aminosyre er således en af de simpleste α-aminosyrer, og klassificeres som en alifatisk aminosyre. Alanin dannes ved overførsel af en aminogruppe til pyruvat, en såkaldt transamineringsreaktion.. Methylgruppen er ikke særlig reaktiv, og er sjældent involveret i proteinets funktion. Den kan dog spille en rolle i substratgenkendelse og specificitet, specielt ved interaktioner med andre ikkereaktive atomer som f.eks. kulstof.. Alanin findes i alt kød, fjerkræ, fisk og mælkeprodukter.. Alanins rolle er at transportere NH4+ fra muskel til lever.. En modificeret udgave af alanin er beta-alanin.. ...
... (förkortat ALAT, internationellt ALT) har som uppgift att katalysera överföringen av en aminogrupp från alanin till en ketosyra. Det är ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar. ALAT finns i leverceller och i liten mängd i blodet. Till skillnad från ASAT så finns ALAT bara i cytoplasman hos leverceller så därför kan värdet blir lägre vid leverskada än vid provtagning av ASAT. Virushepatit orsakar mycket höga ALAT-värden. Mängden ALAT i blodet halveras på 36 timmar. Levervärden Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
... är en metabolisk cykel som bl.a. är involverad i omsättningen av ammoniak (NH3). Under coricykeln omvandlas pyruvat till laktat, varpå även alanin bildas. Alaninet omsätts sedan i en cykel som liknar coricykeln. Den börjar med en transaminering med hjälp av alaninaminotransferas, som utför följande reaktion i muskelcellerna: Glutamat + pyruvat ⇌ α-ketoglutarat + alanin. Alaninet transporteras till levern där cykeln avslutas med en deaminering, vilket ger urea och pyruvat, som kan ingå i glukoneogenesen för att återbilda glukos ...
Ordbok Ala kan syfta på Ala (gudinna) hos igbofolket i Nigeria Ala - en av de aminosyror som är byggstenar i proteiner, se alanin Ala (arkitektur) - ett privatbostadshus i romersk arkitektur -ala - ett ortnamnsefterled ALA (alpha lipoic acid) - en kraftfull antioxidant, se liponsyra Bergvik och Ala - tidigare skogsindustriföretag, verksamt främst i Hälsingland och Gästrikland 1 2 Ala (klippor), Benguela, 12°54′00″S 14°17′00″E / 12.9°S 14.28333°Ö / -12.9; 14.28333 (Ala (klippor)) Ala (berg i Angola, Cuanza Sul), 10°59′23″S 14°34′43″E / 10.98967°S 14.57864°Ö / -10.98967; 14.57864 (Ala (berg i Angola, Cuanza Sul)) 1 2 Alajõgi, vattendrag, Ida-Viru län, 59°00′26″N 27°25′49″E / 59.00722°N 27.43028°Ö / 59.00722; 27.43028 (Alajõgi) Ala (ort), Valga län, Helme vald, 58°00′58″N 25°41′24″E / 58.01611°N 25.69°Ö / 58.01611; 25.69 (Ala (ort)) 1 2 3 4 Yeld Shet', periodiskt vattendrag, Afar, ...
... , är en kemisk förening av väte och kväve med formeln NH3. Vid standardtryck och -temperatur är ammoniak en färglös gas med starkt stickande lukt som av gammalt urin. Den är löslig i vatten och bildar då den basiska lösningen ammoniumhydroxid, NH4+ + OH-. I dagligt tal benämns även ammoniumhydroxid "ammoniak". Om ammoniak får reagera med saltsyra bildas salmiak. Ammoniak bildas vid nedbrytning av organiskt kvävehaltigt material och har varit känt sedan förhistorien. Fram till omkring 1915 utvanns ammoniak främst ur chilesalpeter eller gödsel, samt som biprodukt från koks- och metangasframställning. Redan 1754 hade dock Joseph Priestley framställt ammoniak genom en reaktion mellan salmiak och kalksten. Under Första världskriget rådde brist på gödningsmedel och sprängämnesråvara, där ammoniak är en viktig beståndsdel. Detta stimulerade utvecklingen av tekniker för att binda luftens kväve. Bland metoder som utvecklades märks Birkland-Eyes metod, ...
SCR-katalysatorer används på fordon som lastbilar och personbilar, båtar men även inom industrin. På fordon sitter SCR-katalysatorn efter den vanliga katalysatorn och partikelfiltret. På personbilar brukar SCR-katalysatorn sitta mellan bälgen och varmsidan av avgassystemet. Transportsträckan mellan insprutningsmunstycket för urea och SCR-katalysatorn är av stor vikt eftersom det är på denna sträcka som urean ska ombildas till ammoniak. Därför sitter insprutningsmunstycket som kortast ca 15 cm framför SCR-katalysatorn men ofta nära den vanliga katalysatorn vid motorn för att garantera att urean ombildats.[3] SCR-katalysatorer har samma grunduppbyggnad som vanliga oxidationskatalysatorer som används på nästan alla personbilar. Katalysatorns kärna består oftast av koppar- eller järnzeolit.[1] ...
... eller ammoniumjon är katjon till ammoniak. Det är en svag syra (pKa = 9,25) med kemisk formel NH4+. Den bildas när ammoniak löses i vatten. Ammoniak ...
... är ett mycket hårt keramiskt material med kemisk formel TiN. Titannitrid är inert vid rumstemperatur och angrips inte av syror. Den börjar oxidera i luft vid ca 800 °C. Titannitrid reflekterar infraröd strålning mycket bra och har ett reflexionsspektrum som liknar gulds, vilket ger den en gyllengul färg. Titannitrid kan framställas genom direkt reaktion mellan titan och kväve över 1200 °C. 2 T i + N 2 → 2 T i N {\displaystyle {\rm {2\ Ti+N_{2}\rightarrow 2\ TiN}}} Ett annat sätt är genom aminolys av titantetraklorid (TiCl4) i gasform vid 900 °C. 4 T i C l 4 + 6 N H 3 → 4 T i N + 16 H C l + N 2 + H 2 {\displaystyle {\rm {4\ TiCl_{4}+6\ NH_{3}\rightarrow 4\ TiN+16\ HCl+N_{2}+H_{2}}}} I reaktionen reduceras titan från oxidationstillstånd +4 till +3 genom att kvävet i ammoniak donerar elektroner när det bildar kvävgas. Vid överskott på ammoniak bildas ammoniumklorid (NH4Cl). Titannitrid används som ytbeläggning på skärande verktyg, till exempel borrar, ...
... är en organisk förening med formeln (CH3)2NH. Denna sekundära amin är en färglös brandfarlig gas med en lukt som påminner om ammoniak eller fisk. Dimetylamin används oftast som vattenlösning med en koncentration på upp mot 40%. 270000 ton dimetylamin beräknas ha tillverkats under 2005. Molekylen består av en kväveatom med två metylgrupper och en proton som substituenter. Dimetylamin är en bas och syrakonstanten av ammoniumsaltet CH3-NH2+-CH3 är 10,73, ett värde som är högre än det för metylamin (10,64) och det för trimetylamin (9,79). Dimetylamin reagerar med syror och bildar salter, så som dimetylaminhydroklorid, en luktlös vit solid med en smältpunkt på 171,5 °C. Dimetylamin självantänder vid 400 °C Dimetylamin tillverkas genom en katalytisk reaktion mellan metanol och ammoniak vid hög temperatur och högt tryck: 2 C H 3 O H + N H 3 → ( C H 3 ) 2 N H + 2 H 2 O {\displaystyle {\rm {2\ CH_{3}OH+NH_{3}\rightarrow (CH_{3})_{2}NH+2\ H_{2}O}}} Dimetylamin ...
... är ett inom medicinen använt, snabbt verkande jodpreparat. Ämnet framställs genom en reaktion mellan ferrojodid och ammoniak lösta i vatten som bildar ett vitt kristallinskt pulver som är lättlösligt i vatten. Om ammoniumjodid utsätts för hög temperatur kan bildas mycket giftiga gaser, ångor eller rök av nitrösa gaser (NOx), jodider, ammoniak (NH3) eller aminer. ^ Meyers varulexikon, Forum, ...