Andra cancertyper som anses vara aidsdefinierande hos hivinfekterade är Burkitts lymfom och invasiv cervixcancer hos kvinnor. ... är relaterat till hivinfektionen). Personer med en hivinfektion har en betydligt ökad risk för att insjukna i flera olika typer ... www.aids.gov/hiv-aids-basics/diagnosed-with-hiv-aids/hiv-in-your-body/stages-of-hiv/. Läst 13 juni 2012. ^ Diseases and ... Hiv orsakar aids genom att successivt förstöra kroppens CD4+ T-hjälparceller. En ofta använd klinisk definition av aids är att ...