Demografisk aggression[redigera , redigera wikitext]. Den demografiska aggressionen från de Tretton koloniernas sida skapades ...
Detta är något som är tätt relaterat till känslan av aggression och önskan att hämnas, bestraffa, eller "lära den andre en läxa ... Raundalen, M. (1997). Empati och aggression. Lund: Studentlitteratur. Öhman, M. (1997). Empati genom lek och språk. Stockholm: ...
1981 - Har freden en chans? Suveränitet och aggression. Studiematerial i freds- och försvarsfrågan. Folket i Bild/Kulturfront. ...
Trängseln skapade aggression. Osagernas brutala anfall mot kiowaerna "året de högg av deras huvuden" (1833) var en händelse som ...
Känslan av aggression och svårighet att kontrollera den beror på en samverkan mellan testosteron och serotonin samt möjligen ... "Aggression: the testosterone-serotonin link." IMAJ-RAMAT GAN- 5.9 (2003): 653-658. ^ van Amsterdam, Jan, Antoon Opperhuizen, ... Choi, P.Y.L. (21 april 2004). "High-Dose Anabolic Steroids in Strength Athletes: Effects Upon Hostility and Aggression". Human ... Pibiri, F (21 april 2006). "Neurosteroids regulate mouse aggression induced by anabolic androgenic steroids.". Neuroreport "17 ...
Agreeableness and aggression in adolescence. Aggressive Behavior, 30, 43-61. Graziano, W.G., & Eisenberg, N. (1997). ...
Följande krav ställdes: Säkrandet av britternas kommunikation; skydded av Egypten mot utländsk aggression; skyddandet av ...
"A criminal career approach to sex offender subtypes." Pathways to Sexual Aggression (2014): 229ff. ^ [a b] Bryden, David P., ... "Rapists and sexual murderers." Pathways to Sexual Aggression (2014): 285. ^ Proulx, Jean, and Eric Beauregard. "Pathways in the ... övergiven till aggression. Förutom flera av de ovan nämnda riskfaktorerna, nämner Världshälsoorganisationen (2012) följande: ... "Predictors of naturalistic sexual aggression." Journal of personality and social psychology 50.5 (1986): 953. ^ di Giacomo, E ...
Pattern of Soviet Aggression, McGrawHill 1948. Svensk översättning Det skändade Polen. Sovjets erövringsmetoder har utgivits ... Pattern of Soviet Aggression Wikimedia Commons har media som rör Stanisław Mikołajczyk. Bilder & media. ...
A meta-analysis.". Aggression and Violent Behavior 17 (6): sid. 507-513. doi:10.1016/j.avb.2012.07.002. ^ Berlim, M. T., McGirr ...
Personlighetsdraget präglas av instabilitet, ångest, aggression etc. ^ Thesaurus: neuroticism Denna psykologi-relaterade ...
... leder till ökad aggression hos hanråttor. Hos honråttor verkar det dock minska aggressionsnivån, och spelar en ... Aggression, and Oxytocin in the Rat, Front Psychiatry. 2011; 2: 34 ^ Badrinarayanan S. Kasturi et al, Chronic exposure to low ...
Detta parti orienterade sig mot Peking och tog avstånd från sovjetisk militarism och aggression. 1977 bröt sig ännu en grupp ut ... 1950-talet präglas av antikommunism och rädsla för sovjetisk aggression och de kommunistiska partierna backar i valen. 1964 tog ... Detta parti stödde sovjetisk militarism och aggression. Partierna till vänstern om VPK uppnår vissa framgångar på kommunal nivå ...
Jacquelyn W~ White, et al., Intimate Partner Aggression What Have We Learned? [Comment on Archer (2000)]. Psychological ... Sex Differences in Aggression Between Heterosexual Partners: [A Meta-Analytic Review]. Psychological Bulletin, 2000. 126(5), ...
SAS står då för "Speed, Aggression, Surprise". Högkvarteret var beläget i Hereford i Herefordshire i många år men flyttade 1999 ...
Konrad Lorenz gjorde studier av aggression hos storspigg. Den välkända guppyn har lärt oss mycket om genetik och nedärvning av ...
Dessa varelser visar extrem aggression mot de osmittade. De zombier som finns i spelet är likt de zombierna från 28 dagar ...
Denna juridiska kodex skulle erkänna individens suveränitet och principen om icke-aggression. I David D. Friedmans ... och hävdar då att en lag om icke-aggression endast kan komma till stånd genom ett ömsesidigt kontrakt av egenintresserade ... är den enda entiteten i samhället som tjänar sitt uppehälle från laglig aggression, en entitet som i sig själv kränker ... "a system which provides no legal sanction for such aggression ['against person and property']" och "what anarchism proposes to ...
Artdatabanken, SLU, Uppsala, ISBN 978-91-88506-70-2 ^ [a b] Fitzpatrick, Sheila M. (1981). Territorial aggression among males ...
Derrickson, Kim C. (1989). "Bigamy In Northern Mockingbirds: Circumventing Female-Female Aggression'". The Condor 91 (3): sid. ...
"Genetic determinants of aggression and impulsivity in humans." Journal of applied genetics 53.1 (2012): 61-82. ^ Porges, Eric C ... Det antas också vara kopplat till aggression, men kan även ha andra effekter eftersom det finns studier på kvinnor som ... "Adrenal androgens and aggression in conduct disorder prepubertal boys and normal controls." Biological Psychiatry 43.2 (1998): ... Det tycks möjligen finnas ett samband mellan högre testosteronnivåer och aggression hos barn, men det finns också studier som i ...
Rajaee, Farhang (1993) (på engelska). The Iran-Iraq War: The Politics of Aggression. University Press of Florida ^ (på engelska ...
Förberedelser för försvaret av staten mot väpnad aggression. Bistånd till de civila myndigheterna, inklusive skydd av den inre ...
Amygdala (mandelkärnan) - involverad vid rädsla och aggression. *Accumbenskärnan - involverad vid belöning och beroende ...
Egyptisk och syrisk aggression[1][2][3] Territoriella. ändringar Israel erövrade Gazaremsan och Sinaihalvön från Egypten, ...
Dessa typer av bilar är aggression, stunt och hastighet. Criterion Games har under 2008 lagt till flera uppdateringar till ...
I aggression slår han hunden, men ångrar sig genast. Över midsommarhelgen åker de fyra ut till en ö i skärgården. Bengt plågas ...
Malcolm Moore (26 maj 2009). "Inside North Korea's Third Tunnel of Aggression" (på engelska). The Daily Telegraph. http://blogs ... co.uk/news/malcolmmoore/9902611/Inside_North_Koreas_Third_Tunnel_of_Aggression/. Läst 5 december 2013. Wikimedia Commons har ...
besökt 18 april 2006 ^ "Nazi Conspiracy and Aggression" vol. VI, s 792[död länk] besökt 29 januari 2007 ^ Jürgen Graf: ...