I maneten lyser aequorin med ett blått ljus när proteinet interagerar med kofaktorn Ca2+. Dess energi övergår sedan till GFP ... Det var under 1960- och 70-talet som GFP och ett annat protein vid namn aequorin först renades från Aequorea victoria och dess ...
1991): Recombinant aequorin as a probe for cytosolic free Ca2+ in Escherichia coli, in: FEBS Lett. 282 (2); 405-408; PMID ... 1991): Transgenic plant aequorin reports the effects of touch and cold-shock and elicitors on cytoplasmic calcium, in: Nature ... 1970): Calcium binding, quantum yield, and emitting molecule in aequorin bioluminescence, i Nature 227(5265); 1356-1357; PMID ...
Detta innebar på den tiden att man injicerade aequorin genom cellmembranet, en process som ofta skadade cellen. Han uppfann ...