... beta-blockerare och alfa-blockerare. I Kanada rekommenderas alla dessa läkemedel, förutom alfa-blockerare, som möjliga ... Renin-angiotensinsystemblockerare och betablockerare Betablockerare och anti-adrenerga läkemedel. Rekommendationerna är att ...