... är ett enzym som är involverat bland annat i intracellulär signalering. Det aktiveras eller inhiberas bland ... cAMP kan i sin tur sedan aktivera olika proteinkinaser, framför allt proteinkinas A. ^ "Adenylatcyklas". KI MeSH. Arkiverad ...
Adenylatcyklas bildar cykliskt adenosinmonofosfat, cAMP, från ATP. Andra enzymer påverkas i sin tur av cAMP, vilket fortleder ... G-alfai, som också binder till adenylatcyklas, men hämmar enzymets aktivitet istället för att aktivera det. G-alfaq, som ... De största grupperna är: G-alfas, som binder till och aktiverar adenylatcyklas i den cAMP-beroende signaltransduktionsvägen. ...
Gi - hämmar adenylatcyklas, reglerar kalium-kanaler och kalcium-kanaler. Gs - stimulering av adenylatcyklas, reglerar kalcium- ...
När dopaminet fäster vid receptorerna, reagerar det på enzymet adenylatcyklas. Genom denna process påverkas koncentrationen av ...
DRD4-receptorn är en G protein-kopplad receptor som hämmar Adenylatcyklas. DRD4-7R mutationen orsakar en stor mängd olika ...
Detta aktiverar ett så kallat G-protein, som sin tur aktiverar enzymet adenylatcyklas. Några G-proteinkopplade receptorer ...
När det lösliga toxinet utarbetats i tarmen av bakterien aktiveras sedan adenylatcyklas i slemhinnan. Detta orsakar aktiv ...
Dessa metabotropa receptorer kommer vid ligandinbindning att aktivera ett adenylatcyklas via ett G-protein. Adenylatcyklaset ...
H2 aktiveras i reaktion på adenylatcyklas, och utsöndrar magsyra, blockerar lymfocyternas funktioner, samt utövar effekt på ...
Detta orsakar en konstitutiv aktivering av adenylatcyklas, och denna överaktivering leder till en ökad nivå av cykliskt ...
Inom vissa celler framställer enzymet adenylatcyklas cAMP från ATP, och vanligtvis regleras denna reaktion av hormoner som ...
Toxinet verkar genom att påverka adenylatcyklas vilket resulterar i att tarmens celler börjar utsöndra elektrolyter med vilka ...
Gαi aktiverar respektive inhiberar enzymet adenylatcyklas, som omvandlar adenosintrifosfat till cykliskt adenosinmonofosfat, ...
Detta aktiverar G-proteinet (Gi) som i sin tur överför signalen genom att hämma enzymet adenylatcyklas, vilket i nästa steg ...
... är fråga om påverka aktiviteten i och funktionen på celler såsom adenylatcyklas, cAMP, kalciumomsättning med mera. En ...
... vid vilket adenylatcyklas aktiveras, varpå den intracellulära koncentrationen av cykliskt AMP ökar. Till denna grupp hör D1 och ...
G-proteinet kan antingen vara heterotrimert eller monomert, de heterotrimera G-proteinerna reglerar vanligtvis adenylatcyklas ...
... är viktigt vid graviditet samt vid flera intracellulära signalöverföringar såsom av cAMP och adenylatcyklas. http://www.ebi.ac. ...